Camilla Larsson

Camilla Larsson, leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har erfarenhet från bland annat primärvård, forskning och företagshälsovård och har arbetat med individer, grupper och organisationsutveckling. Jag är utbildad i psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad psykologisk behandling samt har erfarenhet av Acceptance and Comittment Therapy (ACT). På det organisatoriska området har jag fördjupat mig i frågor kring organisationskultur och har arbetat med organisationsutveckling i form av exempelvis föreläsningar och utbildningar i bl.a. stressrelaterad ohälsa.

På Psykologos arbetar jag framförallt med individualterapier. Vid det första besöket försöker jag att få en bild av vem du är och vilka områden och frågor du önskar att få hjälp med. Den psykologiska behandlingen kan därefter se ut på många olika sätt. Jag arbetar med både kortare och längre psykoterapier och anpassar alltid behandlingen efter klientens behov och förutsättningar. Viktigast för mig i mitt arbete är att med stor respekt för varje människas unika situation och livshistoria stötta en utveckling som går i riktning mot mål och önskningar.

 

Kontakta mig direkt: camilla.larsson@psykologos.se