Markus Palmgren

marcus

Markus Palmgren, leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog utbildad vid Göteborgs universitet, och har tidigare arbetat inom den psykiatriska öppenvården med behandling av svårare former av psykiskt lidande, samt på vårdcentral där jag mött människor med en stor variation av svårigheter. Idag har jag anställning inom företagshälsovården på AB Previa. På Psykologos tar jag uppdrag inom individualterapi, parterapi, handledning, organisationsutveckling, undervisning, kurs- och föreläsningsverksamhet. Jag har utbildning och erfarenhet inom flera psykoterapeutiska traditioner och metoder (PDT, KBT, IPT, DBT) och är sedan tidigare också legitimerad lärare.

I mötet med en person som vill hitta vägar framåt – när det gäller psykiskt lidande, kriser, relationer eller livsval – tar jag inte utgångspunkt i någon viss metod, utan försöker hitta ett sätt att lyssna och prata som blir hjälpsamt för just den person som jag träffar. Det psykoterapeutiska samtalet kan vara många olika saker: det kan vara att förstå något nytt om sig själv, sin historia och sin situation på ett sätt som gör det möjligt att sluta upprepa sådana mönster som man helst skulle slippa att upprepa. Det kan vara en hjälp i att hantera upplevelser som är skrämmande eller förvirrande, eller en väg till att ta sig an en situation där allt känns övermäktigt och hopplöst. Det kan vara att hitta sätt att förhålla sig till döden, kärleken, ensamheten, arbetet; att hitta sina sätt att vara förälder till sina barn eller att vara barn till sina föräldrar. Hur det än är, är du välkommen att boka tid för ett besök där vi tar reda på om jag kan vara till någon hjälp med det du brottas med.

 

Kontakt: markus.palmgren@psykologos.se, 0739-311410