Anne Haglind

Anne Haglind, leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. I dag jobbar jag på Psykosmottagningen Nord-Ost och på Psykologos. Tidigare arbetsplatser har varit Järntorgsmottagningen för narkotikamissbruk, psykiatrisk ohälsa och kriminalitet samt Vuxenpsykiatrimottagningen Varberg. I mitt arbete med klienter vill jag hjälpa individen förstå och sätta ord på de inre känslomässiga och relationella svårigheter denne upplever. Jag ser det som centralt att individen får formulera sig kring sina önskningar och värderingar i livet. Jag är också intresserad av, och har viss erfarenhet kring, frågor runt psykosocial arbetsmiljö och organisationutveckling. Jag har utbildning inom psykodynamisk kort- och långtidsterapi, KBT, DBT och IPT.

Kontakt: anne.haglind@psykologos.se