Emil Asbjörnsen

Emil Asbjörnsen, Leg. psykolog, leg psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi

Jag är leg psykoterapeut samt leg psykolog med specialistbehörighet i klinisk psykologi. Jag har tidigare arbetat inom psykiatri och med rekrytering för statlig myndighet. De senaste tio åren har jag i huvudsak varit verksam som psykolog på vårdcentral, där jag också haft chefsuppdrag.

Min grundsyn och grundutbildning är psykodynamisk men jag är också är utbildad i andra metoder, däribland KBT och IPT. Människor och frågeställningar är olika och det är viktigt för mig att utgå från vad personen önskar och den enskildes behov och förutsättningar i samtal. 

Jag tar emot besök på Sprängkullsgatan 3B i Haga för konsultation, samtal, psykoterapi, handledning eller chefsstöd. Alla frågor är välkomna.

OBS! Frågeformuläret nedan går till mottagningen. Ange om du söker/önskar en specifik psykolog/psykoterapeut. Ange också om du söker parterapi eller individualterapi.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT