Hedvig Löfqvist

Hedvig Löfqvist, leg psykolog

Hedvig Löfqvist är legitimerad psykolog med erfarenhet av bedömning och behandling av vanligt förekommande tillstånd som depression och nedstämdhet, ångest, stress, kris, trauma och relationssvårigheter. Hennes kompetens omfattar såväl metoderna PDT (psykodynamisk terapi), KBT (kognitiv beteendeterapi) som IPT (interpersonell psykoterapi).
(Tillsammans med klienten görs ett gemensamt utforskande av livssituationen och symptomen för att förstå samt hantera lidandet och svårigheterna.)

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT