Henry Wising

Henry Wising, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare i psykoterapi och psykosocialt arbete

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare i psykoterapi och psykosocialt arbete. Jag har arbetat som anställd psykolog 1976-2001 och i egen verksamhet (belägen i centrala Göteborg) sedan 1987, sedan 2001 på heltid. Jag har erfarenhet av olika former av psykoterapi, men arbetar idag huvudsakligen med kognitiv beteendeterapi och rådgivning. Mina arbetsspråk är svenska och engelska.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT