Marcel Bernhardsson

 

  Marcel Bernhardsson, leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har jobbat inom psykiatrin på Sahlgrenska och inom företagshälsovården på Feelgood. Inom psykologyrket är det mötet med individen som intresserar mig mest och jag arbetar hela tiden med att utveckla min kunskap och mina färdigheter i psykologisk behandling. Mitt examensarbete behandlade relationens betydelse i den psykologiska behandlingen och här jämförde jag det kognitiva (Beck, Perris), behavioristiska (Skinner) samt det psykoanalytiska (Freud, Lacan) perspektivet. Jag har jobbat med de flesta former och diagnoser av psykiskt lidande och det viktiga för mig är att ta mitt arbete och den människa jag möter på allvar och visa respekt och ödmjukhet inför uppgiften. Jag trivs med mitt jobb och drivs av en nyfikenhet och ett intresse för människan och den psykologiska behandlingen.

Kontakt: marcel.bernhardsson@psykologos.se

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT