Lina Holmgren

Lina Holmgren, leg. psykolog

Legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare erfarenhet från framförallt primärvård, men även från föräldrabarnhälsovård och specialistpsykiatri.

Jag är utbildad i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi.

I det psykoterapeutiska arbetet utgår jag från den enskilda individens livsberättelse, så att vi tillsammans hittar den samtalsform och det upplägg som är mest fördelaktigt utifrån de önskemål och behov som råder.

Psykoterapin kan exempelvis handla om att få en ökad förståelse för den egna personen, finna handlingsutrymme och hitta nya vägar för att komma förbi tidigare hinder och kunna leva ett så rikt och meningsfullt liv som möjligt.

Jag har också med mig ett socialpsykologiskt perspektiv, då jag ser det som betydelsefullt hur våra liv och samspelsmönster påverkas av en större kontext, såsom tid och samhälle.

Välkommen att höra av dig för att boka tid för ett första samtal!

lina.holmgren@psykologos.se

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT