Pablo Lerner

Pablo Lerner, leg psykolog

Pablo Lerner är legitimerad psykolog som arbetar med psykodynamiska terapier med vuxna och ungdomar. Terapiernas målsättning är
en fördjupad förståelse av sig själv och sitt förflutna i syfte att finna ett meningsfullt sätt förhålla sig till och bearbeta sitt lidande, och att med utgångspunkt i de nya insikterna orientera sig i livet. Han har erfarenhet från vuxenpsykiatrin och arbetar
med bland annat ångest, depression, trauma, livskriser, relationssvårigheter och existentiella frågor. Pablo tar emot klienter i Vasaplatsen i centrala Göteborg.

 

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT