Sara Karlsson

I det terapeutiska mötet och samtalet med mig är individers upplevda problematik, unika förutsättningar, förhoppningar, utvecklingsmål och personliga styrkor, utgångspunkten. Samtalsterapins utformning med teori och metod är avhängig den dialogen. Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet och har erfarenhet ifrån primärvård och företagshälsovård. Erfarenhet finns i att arbetat med individer och par, med deras psykiska hälsa, välmående och personliga utveckling, samt med grupper och organisationer och deras psykosociala miljöer och dynamiker. Specifika metoder jag är utbildad inom är psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT), Acceptance and Commitment therapy (ACT), Traumabehandling (Prolonged Exposure therapy) och i konflikthantering. Som psykolog fortbildar jag mig ständigt och är blivande specialistpsykolog inom psykologisk behandling, psykoterapi.
Du är välkommen att kontakta mig för individualterapi, parterapi och även för grupp- och organisatoriska uppdrag. Jag samtalar på svenska och engelska.
E-post: sara.karlsson@psykologos.se  

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT