Sofie Alnesten

Sofie Alnesten leg. psykolog, leg psykoterapeut

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och har handledarutbildning i psykoterapi på psykodynamisk grund. Jag har erfarenhet av arbete inom primärvård, föräldra- och barnhälsovård och skola. Sedan flera år tillbaka arbetar jag på en kommunal psykoterapimottagning för gymnasieungdomar. Privat arbetar jag i första hand med individualterapi, men har även parterapi, handledning och konsultation. Min mottagning ligger på Sprängkullsgatan i Haga. Min utgångspunkt i terapeutiska samtal är individens livsberättelse och behov. Samtalen kan handla om att nå en fördjupad förståelse kring sig själv och sin historia, hitta en meningsfullhet i tillvaron och bemästra de svårigheter som utgör hinder och lidande.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT