Tove Martinsson

Tove Martinsson, leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborg universitet. Jag har erfarenhet av att arbeta med missbruk och psykos inom psykiatrin. På Psykologos jobbar jag med både individualterapier och parterapier. Jag har arbetat mycket utifrån KBT men är också utbildad inom psykodynamisk terapi och anpassar mitt arbete efter människan, eller paret,  jag möter. När jag arbetar med par utgår jag främst ifrån IBCT.

Välkomna att kontakta mig!

tove.martinsson@psykologos.se

OBS! Frågeformuläret nedan går till mottagningen. Ange om du söker/önskar en specifik psykolog/psykoterapeut. Ange också om du söker parterapi eller individualterapi.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT