Utbildning i Existentiell vägledning och terapi

Specialistkurser för psykologer:

Existentiell vägledning och terapi (30hp)

-Kursstart september 2019-

 

Psykologos arrangerar i samarbete med SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi) en serie specialistkurser för psykologer i existentiell vägledning och terapi, med kursstart i september 2019. Utbildningen består av fyra delkurser (moduler), varav samtliga är ackrediterade av Psykologförbundet som fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi. Kurserna kan även komma att tillgodoräknas som breddkurs, beroende på varje STP’s individuella studieplan och vilka kurser STP har gått tidigare. Kurserna kan också, i vissa fall, utifrån bedömning av övriga meriter, räknas som fördjupningskurser inom andra specialiseringar.

 

Delkurserna är uppbyggda enligt en idé om progression från modul 1 till modul 4. Man kan läsa några delkurser eller alla delkurser men man måste börja med modul 1 för att sedan gå vidare till modul 2 och så vidare. Om en studerande kan visa att den redan har de kunskaper som innefattas i en viss kursmodul kan den få hoppa över denna. Detta avgörs av examinator. Notera att alla delkurser är ackrediterade av Psykologförbundet vilket beskrivs ovan. Däremot kan man bara använda högst två av dessa kurser (motsvarande 15 hp) i sin specialisering, vilka är valfritt. Det betyder att den som enbart läser modul 1 och 2 kan använda båda dessa kurser i sin specialisering och att den som läser modul 1-4 kan använda två av dessa kurser i sin specialisering (exempelvis modul 3 och 4).

 

KURSER:

Kursmodul 1: Det existentiella samtalet (motsvarande 7,5 hp)

Denna modul fokuserar på viktiga förutsättningar för alla existentiella samtalsinsatser. Dessa ger en grund för hur ett meningsfullt och verksamt existentiellt samtal om livets grundläggande frågor och de livsproblem som är kopplade till dessa bör ske. Modulen omfattar således en fördjupning i existensens psykologi och fokuserar frågor som mening och livsmod, val och väljande, samhörighet och kärlek, ensamhet och isolering, frihet och ofrihet, sorg och förlust samt liv och död. Metodiskt visar kursen hur enskilda existentiella samtal kan göra skillnad och få viktiga följder då klienter lider av kris, utsatthet och omprövning av livsformer och livsprocesser.

Litteratur:

 • Bakewell, S. (2017). Existentialisterna. Stockholm: Bonniers.
 • van Deurzen, E. (1998). Det existentiella samtalet. Stockholm: Natur och Kultur.
 • Jacobsen, B. (2008). Invitation to Existential Psychology. London: Wiley.
 • van Deurzen, E. (2009). Psychotherapy and the Quest for Happiness. London: Sage
 • Stiwne, D. (2008). Bara detta liv: Texter i existentiell psykologi och psykoterapi. Stockholm: Natur och Kultur.

Artiklar

 • Adams, M. (2001). Practising phenomenology – some reflections and considerations. Existential Analysis, 12:1.
 • Angus, L., Watson, J.C., Elliott, R., Schneider, K., & Timulak, L. (2015). Humanistic psychotherapy research 1990–2015: From methodological innovation to evidence-supported treatment outcomes and beyond. Psychotherapy Research, 25, 330-347.

Kursstart: september 2019

Plats: Göteborg

Pris: 13 500 kr

 

 

Kursmodul 2: Existentiell vägledning (counselling) (motsvarande 7,5 hp)

Denna modul fokuserar ytterligare på förutsättningarna för existentiella samtal då dessa sker i form av samtalsserier när människor befinner sig i svårare existentiella kriser. Det rör upplevelser av förtvivlan och desperata situationer såsom vid separation, sorg och förlust, allvarlig sjukdom hos en anhörig eller hos en själv samt efter dramatiska, livsförändrande upplevelser. De studerande tillägnar sig väsentlig, tillämpad existensfilosofi samt fördjupning i den fenomenologiska arbetsmetoden.

Litteratur:

 • Adams, M. (2013). A Concise Introduction to Existential counselling. London: Sage.
 • Aho, K. (2014). An Introduction. Cambridge & Malden: Polity Press.
 • van Deurzen, E. & Arnold-Baker, C. (2005). Existential Perspectives on Human Issues. London: Palgrave Macmillan.
 • Guignon C. & Pereboom, D. (2001). Existentialism Basic Writings Second Edition. Indianapolis: Hackett Publishing.

Artiklar tillkommer.

 

Kursstart: november 2019

Plats: Göteborg

Pris: 13 500 kr

 

 

 

Kursmodul 3: Existentiell psykoterapi (motsvarande 7,5 hp)

Denna kursmodul fokuserar inledningsvis den existentiella psykoterapins vanligaste tillämpningsformer varefter tonvikten ligger på den så kallade brittiska skolan. Fokus ligger på klienter med eller på väg mot diagnos på traditionellt vis. Det existentiella perspektivet undersöker såväl behandlande som förebyggande om det går att se, omvärdera och återupprätta sitt liv som ett möjligt projekt och som ett liv värt att leva. Särskilt gällandeom hållbar livsstil, tålighet och återhämtningsförmåga (hardiness and resilience).

Litteratur:

 • Barnett, L. (Ed.) (2009). When death enters the Therapeutic Space. Existential perspectives in Psychotherapy and Counselling. London: Routledge.
 • Cooper, M. (2016). Existential Therapies. London: Sage.
 • van Deurzen, E. & Adams, M. (2016). Skills in Existential Counselling & Psychotherapy. London: Sage.

Artiklar tillkommer.

 

Kursstart: mars 2020

Plats: Göteborg

Pris: 13 500 kr

 

 

Kursmodul 4 Handlett existentiellt klientarbete. (motsvarande 7,5 hp)

Denna kursmodul löper parallellt med kursmodul 3 och avser ge den studerande möjlighet att tillägna sig en fördjupad och avancerad psykologisk tillämpad kompetens att verka med existentiella insatser av olika inriktning och djup. Den studerande ingår i grupp om fem deltagare och erhåller handledning under 20 undervisningstimmar. Minst 2 fall skall presenteras och drivas under kurstiden. Utbildad psykoterapihandledare med existentiell inriktning utövar handledningen under kurstiden.

Litteratur:

 • Van Deurzen, E. & Young, S.: (2009). Existential Perspectives on Supervision: Widening the horizon of psychotherapy and counselling.
 • Stiwne, D. (red.) (2018). Existens och psykisk hälsa. Om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar tillkommer.

 • Stiwne, D. (2011). Nyckelfrågor i handledning i existentiell vägledning och terapi. Matrix, 4, 323-336.

 

Kursstart: april 2020

Plats: Göteborg

Pris: 13 500 kr

—————————————————–

Kursledare: Leg. psykolog Fredrik Bengtsson.

Examinator: Dan Stiwne, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt docent i klinisk psykologi och specialist i klinisk psykologi.

Kursanordnare: Psykologos AB

Om man anmäler sig till hela kurspaketet, rabatteras priset med 20% jämfört med fyra separata delkurser. Priset blir då 43 200 kr.

Alla priser är exklusive moms. För intresseanmälan, ytterligare information eller frågor mejla psykologos@psykologos.se

Exakta datum meddelas senare. Mer info kommer.