Grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) med existentiell-humanistisk inriktning

Grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) med existentiell-humanistisk inriktning

Vi kan med glädje meddela att Marie Cederschiöld högskola i augusti 2024 startar en Grundläggande psykoterapiutbildning med existentiellt-humanistisk inriktning. Utbildningen är på 45 högskolepoäng och ges centralt i Göteborg. Psykologos är en samarbetspartner. 

Läs mer om kursen på Marie Cederschiöld högskolas hemsida där det också finns möjlighet att anmäla sig till utbildningen: www.mchs.se/psykoterapiexistentiell

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT