Utbildning i existentiell terapi

Utbildning i existentiell terapi

Psykologos ger förnärvarande två kurser i existentiell terapi. Den första är en introduktionskurs i existentiell terapi som du kan läsa mer om här. Den andra är en en slags fördjupningskurs som tar sin utgångspunkt i krisen och nutidsmänniskan. Du kan läsa om mer om den här. Den existentiella psykoterapin är en terapiinriktning som tar sin utgångspunkt i existensfilosofin och fenomenologin med filosofer såsom exempelvis Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Sartre och de Beauvoir. I centrum står de existensfilosofiska frågorna kring vad det innebär att vara människa och vad vi kan och vill göra med vårt liv. Det handlar om att utforska den enskilde individens unika livsvärld och försöka undvika att fastna för mycket i förutbestämda kategorier, teorier och föreställningar. Det är ett enträget sökande efter sanning, autenticitet, mening och frihet.

Kontakt: För ytterligare information eller frågor mejla jakob.wood@psykologos.se eller ring Jakob Wood, tel 0762-281682

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT