Kursarkiv. Specialistkurs: Den psykologiska behandlingens historia (gavs 2015)

Nedanstående kurs gavs hösten 2015. Låt oss gärna veta om du skulle tycka att det vore intressant att läsa den – om det visar sig finnas intresse, kan vi se till att arrangera en liknande kurs igen!

Specialistkurs för psykologer:

Den psykologiska behandlingens historia

Kursen är ackrediterad som breddkurs inom klinisk inriktning av specialistkansliet och kan också tjäna som breddkurs för andra inriktningar inom specialistordningen. Kursen motsvarar 7,5 hp.

Kursen ger en fördjupad förståelse kring den psykologiska behandlingens historia. Vi får följa dess utveckling genom historien: från stamsamhällets schamanistiska läkekonster, via sokratisk samtalskonst, exorcism och hypnos, till psykoanalys, beteendeterapi, KBT, ACT, IPT och andra nyare behandlingsmetoder. Hur har de olika behandlingsmetoderna vuxit fram? Vilka idétraditioner vilar de på och vilka är dess historiska föregångare?

Efter genomgången kurs ska deltagaren:

  • utifrån en fördjupad förståelse kring den psykologiska behandlingens historia och utveckling kunna reflektera över likheter och skillnader mellan olika terapiformer (såväl gamla som nya) på ett initierat, självständigt och kritiskt sätt

  • kunna identifiera vilken sjukdoms- och vetenskapssyn som ligger till grund för olika terapiformer

  • kunna reflektera fördjupat kring förhållandet mellan tid, plats, rådande ideér och ideal (människo- och vetenskapssyn) och uppkomsten och befästandet av nya psykologiska behandlingsmetoder genom historiens gång fram till idag

Fullständig Kursbeskrivning med litteraturlista.

 

Tid: 29/8 (kursstart) 12/9, 3/10, 7/11 och 12/12 kl.12.00 – 17.00.

Plats: Lagerhuset, Göteborg

Föreläsare och examinator: Per Magnus Johansson (Fil. dr i idé- och lärdomshistoria, leg psykolog med specialistkompetens inom klinisk psykologi, författare och leg psykoterapeut) 

Kostnad: 9.600 kr (exkl. moms)

Kostnad privatperson 3.500 kr (exkl. moms)

Arrangör: Psykologos AB

Läs mer om våra utbildningar eller kontakta oss.

 

 

 

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT