Om oss och våra psykologer

takfönster

Om Psykologos

Psykologos AB erbjuder psykologtjänster till privatpersoner, företag, vård-/ och behandlingspersonal. Vi håller till i centrala Göteborg och har vår psykologmottagning på Kungsgatan 32. Vi samarbetar också med noga utvalda privatpraktiserande psykologer som vi hänvisar till då vi har fullt på vår mottagning. De psykologer vi samarbetar med delar vår humanistiska värdegrund och ligger nära oss i pris. De tar emot klienter på sina egna mottagningar som också ligger centralt i Göteborg och vi kan verkligen varmt rekommendera dem.

Psykologos har ambitionen att sprida psykologisk kunskap till allmänheten och anordnar därmed kurser, publicerar texter samt driver en frågespalt. Som företag är vi måna om att erbjuda tjänster av högsta kvalitet och vi håller oss ständigt uppdaterade kring nya forskningsrön och teoribildningar. Vårt mål är alltid att skapa djupgående och varaktiga förändringar. Samtliga av våra medarbetare är legitimerade psykologer registrerade hos Socialstyrelsen och medlemmar i Sveriges Psykologförbund.

Vårt arbete baseras på en humanistisk värdegrund vilket innebär ett fokus på människans individualitet och hennes möjlighet att förändra sitt liv. Ett humanistiskt synsätt kan ses som ett komplement till biologiska och medicinska modeller där gener, arvsanslag och diagnostik får stor plats. Vi lägger stor vikt vid att människan är en formbar varelse med förändringspotential: att erfarenheter ligger till grund för de flesta tankar, känslor och beteenden, och att de ofta går att förstå och förändra.

Att vi utgår ifrån en humanistisk värdegrund betyder dock inte att vi jobbar efter en enskild metod. Vår strävan är att, utifrån en bred psykologisk kunskapsbank, försöka möta den enskilde individens specifika behov och önskemål. Vi har satt oss in i flera terapiskolor och är intresserade av vad de gemensamt kan lära oss om det psykiska lidandet och vad som är verksamt i psykologisk behandling. Det är också viktigt för oss att vi håller oss till vetenskapligt beprövade metoder.

Även när vi jobbar med företag så är vår utgångspunkt att såväl organisationer som människor är formbara och har förändringspotential. Det finns alltid möjlighet att förändra och förbättra.

När vi håller kurser om stress, ångest och depression så lyfter vi fram flera olika förklaringsmodeller och tankesätt. Vi menar att det är viktigt att finna flera infallsvinklar som tillsammans kan ge en så nyanserad och realistisk bild som möjligt av de psykologiska mekanismer som tros ligga bakom dessa fenomen.

Att se komplexiteten, att ha en mångfald av perspektiv och att vara lyhörd inför det specifika (i individ såväl som i organisation) är något vi anser vara centralt och som vi eftersträvar i allt vårt arbete.

Kontakta oss.