Om oss

OM OSS

Psykologos erbjuder psykologtjänster till privatpersoner, par, företag och offentlig verksamhet. Vi håller till i centrala Göteborg och har vår psykologmottagningar på Kungsgatan 32, Postgatan 8 och Sprängskullsgatan 2B. Utöver de psykologer och psykoterapeuter som jobbar på vår mottagning, så samarbetar vi också med noga utvalda privatpraktiserande psykologer/psykoterapeuter i Göteborg. Dessa delar vår humanistiska människosyn, ligger nära oss i pris och har våra varmaste rekommendationer.

Psykologos har ambitionen att sprida psykologisk kunskap till allmänheten och anordnar därmed kurser och utbildningar som riktar sig mot företag, psykologer och allmänheten, driver en frågespalt, Fråga Psykologos, som riktar sig mot allmänheten, samt försöker hålla rimliga priser.

Vårt arbete baseras på en humanistisk människosyn och värdegrund, vilket innebär ett fokus på människans individualitet och hennes möjlighet att förändra sitt liv. Ett humanistiskt synsätt kan ses som ett komplement till biologiska och medicinska modeller där gener, arvsanlag och diagnostik får stor plats. Vi lägger stor vikt vid att människan är en formbar varelse med förändringspotential: att erfarenheter ligger till grund för de flesta tankar, känslor och beteenden, och att de ofta går att förstå och förändra.

Att vi utgår ifrån en humanistisk värdegrund betyder dock inte att vi jobbar utifrån en enskild metod. Vår strävan är att, utifrån en bred psykologisk kunskapsbank, försöka möta den enskilde individens specifika behov och önskemål. Vi har därför satt oss in i flera teorier och terapiskolor, och är intresserade av vad de gemensamt kan lära oss om det psykiska lidandet och vad som är verksamt i psykologisk behandling. Därmed blir vårt arbetssätt metodöverskridande och integrativt. Dessutom ser vi att även infallsvinklar utanför psykologin – såsom exempelvis filosofi, litteratur, historia och konst – är värdefulla för att förstå människan och hennes utmaningar. Vår utgångspunkt är att psykologen måste vara lyhörd inför den unika och komplexa individ, eller det specifika par, som söker terapi och vi tänker att ingen människa är den andre lik. För oss är det inte diagnosen eller symptomet som står i fokus, utan människan och hennes livsberättelse. Att vara lyhörd och anpassa terapin utifrån klientens specifika egenskaper, behov och situation är det som modern psykoterapiforskning har visat vara mest verksamt. Det är självklart för oss att hålla sig till vetenskapligt beprövade metoder och vara uppdaterade kring nya metoder och forskningsrön.

När vi jobbar mot företag så är vår utgångspunkt att organisationer, precis som människor, är unika, formbara och har förändringspotential. Även här handlar det om att vara lyhörd och anpassa arbetet efter den specifika organisation som vi ska jobba med. Alltså har vi kunskap inom olika arbets- och organisationspsykologiska teorier och jobbar, också inom detta område, metodöverskridande och integrativt.

Vi jobbar som sagt också med utbildning och har bland annat arrangerat ett antal specialistkurser för psykologer. Under våren 2023 arrangerar vi två specialistkurser i existentiell psykoterapi.

I allt vi gör så är det väldigt viktigt för oss att vara seriösa och erbjuda tjänster av högsta kvalitet. Vi jobbar ständigt med vidareutbildning, handledning och väljer ut våra psykologer med stor omsorg.

Den humanistiska människosynen, det integrativa arbetssättet och kvalitetstänkandet genomsyrar allt vi gör. Vårt mål är att skapa djupgående och varaktiga förändringar och för att kunna uppnå detta måste vi vara  ödmjuka inför livets komplexitet och arbeta integrativt utifrån en mångfald av perspektiv.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT