Jakob Wood

VD, leg. psykolog,

Läs mer...

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet och har erfarenhet av att arbeta såväl inom den offentliga psykiatrin som inom det privata. Tidigare arbetsplatser och uppdragsgivare har bland annat varit Sykehuset Innlandet (DPS Hamar), Unicare psykolog, Helplink, Medi3 Innlandet och Dagnelidkliniken. Jag har framför allt jobbat med individualterapi men har också arbetat med parterapi, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, föreläsningsverksamhet och handledning. I mötet med klienter är jag intresserad av att försöka förstå den individuella människan bakom symptomet. Jag är mycket intresserad av psykologi och vad som är verksamt i psykologisk behandling. Min formella utbildning är inom psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) men jag har även studerat andra metoder. Det viktiga för mig är att arbeta utifrån klientens specifika behov. Jag menar att självinsikt och en upplevelse av meningsfullhet har stor betydelse för människans psykiska hälsa. Jag var ordförande för Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys 2008-2011.

Kontakta mig direkt: jakob.wood@psykologos.se

Jakob Wood

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet och har erfarenhet av att arbeta såväl inom den offentliga psykiatrin som inom det privata. Tidigare arbetsplatser och uppdragsgivare har bland annat varit Sykehuset Innlandet (DPS Hamar), Unicare psykolog, Helplink, Medi3 Innlandet och Dagnelidkliniken. Jag har framför allt jobbat med individualterapi men har också arbetat med parterapi, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, föreläsningsverksamhet och handledning. I mötet med klienter är jag intresserad av att försöka förstå den individuella människan bakom symptomet. Jag är mycket intresserad av psykologi och vad som är verksamt i psykologisk behandling. Min formella utbildning är inom psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) men jag har även studerat andra metoder. Det viktiga för mig är att arbeta utifrån klientens specifika behov. Jag menar att självinsikt och en upplevelse av meningsfullhet har stor betydelse för människans psykiska hälsa. Jag var ordförande för Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys 2008-2011.

Kontakta mig direkt: jakob.wood@psykologos.se

Markus Palmgren

leg. psykolog, organisationskonsult

Läs mer...

Legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare arbetat inom den psykiatriska öppenvården, på vårdcentral, samt inom företagshälsovården. På dessa ställen har jag mött människor med en stor variation av svårigheter. Här på Psykologos arbetar jag främst med individterapi, men även med parterapi, personalstöd, handledning, konflikthantering, undervisning, kurs- och föreläsningsverksamhet. Jag har utbildning och erfarenhet inom flera psykoterapeutiska traditioner och metoder (psykodynamisk/psykoanalytisk, interpersonell, affektfokuserad, och existentiell psykoterapi, samt KBT) och är sedan tidigare också legitimerad lärare.

I mötet med en person som vill hitta vägar framåt – när det gäller psykiskt lidande, kriser, relationer eller livsval – tar jag inte utgångspunkt i någon viss metod, utan försöker hitta ett sätt att lyssna och prata som blir hjälpsamt för just den person som jag träffar. Det psykoterapeutiska samtalet kan vara många olika saker: det kan vara att förstå något nytt om sig själv, sin historia och sin situation på ett sätt som gör det möjligt att sluta upprepa sådana mönster som man helst skulle slippa att upprepa. Det kan vara en hjälp i att hantera upplevelser som är skrämmande eller förvirrande, eller en väg till att ta sig an en situation där allt känns övermäktigt och hopplöst. Det kan vara att hitta sätt att förhålla sig till döden, kärleken, ensamheten, arbetet; att hitta sina sätt att vara förälder till sina barn eller att vara barn till sina föräldrar. Hur det än är, är du välkommen att boka tid för ett besök där vi tar reda på om jag kan vara till någon hjälp med det du brottas med.

 

Kontakt: markus.palmgren@psykologos.se, 0739-311410

Markus Palmgren

Legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare arbetat inom den psykiatriska öppenvården, på vårdcentral, samt inom företagshälsovården. På dessa ställen har jag mött människor med en stor variation av svårigheter. Här på Psykologos arbetar jag främst med individterapi, men även med parterapi, personalstöd, handledning, konflikthantering, undervisning, kurs- och föreläsningsverksamhet. Jag har utbildning och erfarenhet inom flera psykoterapeutiska traditioner och metoder (psykodynamisk/psykoanalytisk, interpersonell, affektfokuserad, och existentiell psykoterapi, samt KBT) och är sedan tidigare också legitimerad lärare.

I mötet med en person som vill hitta vägar framåt – när det gäller psykiskt lidande, kriser, relationer eller livsval – tar jag inte utgångspunkt i någon viss metod, utan försöker hitta ett sätt att lyssna och prata som blir hjälpsamt för just den person som jag träffar. Det psykoterapeutiska samtalet kan vara många olika saker: det kan vara att förstå något nytt om sig själv, sin historia och sin situation på ett sätt som gör det möjligt att sluta upprepa sådana mönster som man helst skulle slippa att upprepa. Det kan vara en hjälp i att hantera upplevelser som är skrämmande eller förvirrande, eller en väg till att ta sig an en situation där allt känns övermäktigt och hopplöst. Det kan vara att hitta sätt att förhålla sig till döden, kärleken, ensamheten, arbetet; att hitta sina sätt att vara förälder till sina barn eller att vara barn till sina föräldrar. Hur det än är, är du välkommen att boka tid för ett besök där vi tar reda på om jag kan vara till någon hjälp med det du brottas med.

 

Kontakt: markus.palmgren@psykologos.se, 0739-311410

Malin Sandén

leg. psykolog

Läs mer...

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Efter psykologexamen 2004 arbetade jag med tyngre psykiatrisk problematik på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Sedan några år tillbaka arbetar jag inom företagshälsovård, främst med individualterapier och stödsamtal men även med utredningsarbete, handledning och utbildning. Utöver arbetet med företagshälsovård följer jag en treårig vidareutbildning till psykoterapeut.
I privat regi arbetar jag övervägande med individualterapier. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med relationsproblem och separationskriser. Jag har en psykodynamisk grundutbildning och det är klientens livsberättelse och behov som styr innehållet i samtalsterapin.

Kontakt: malin.sanden@psykologos.se

Malin Sandén

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Efter psykologexamen 2004 arbetade jag med tyngre psykiatrisk problematik på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Sedan några år tillbaka arbetar jag inom företagshälsovård, främst med individualterapier och stödsamtal men även med utredningsarbete, handledning och utbildning. Utöver arbetet med företagshälsovård följer jag en treårig vidareutbildning till psykoterapeut.
I privat regi arbetar jag övervägande med individualterapier. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med relationsproblem och separationskriser. Jag har en psykodynamisk grundutbildning och det är klientens livsberättelse och behov som styr innehållet i samtalsterapin.

Kontakt: malin.sanden@psykologos.se

Lina Holmgren

leg. psykolog

Läs mer...

Legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare erfarenhet från framförallt primärvård, men även från föräldrabarnhälsovård och specialistpsykiatri.

Jag är utbildad i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi.

I det psykoterapeutiska arbetet utgår jag från den enskilda individens livsberättelse, så att vi tillsammans hittar den samtalsform och det upplägg som är mest fördelaktigt utifrån de önskemål och behov som råder.

Psykoterapin kan exempelvis handla om att få en ökad förståelse för den egna personen, finna handlingsutrymme och hitta nya vägar för att komma förbi tidigare hinder och kunna leva ett så rikt och meningsfullt liv som möjligt.

Jag har också med mig ett socialpsykologiskt perspektiv, då jag ser det som betydelsefullt hur våra liv och samspelsmönster påverkas av en större kontext, såsom tid och samhälle.

Välkommen att höra av dig för att boka tid för ett första samtal!

lina.holmgren@psykologos.se

0762-984550

 

Lina Holmgren

Legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare erfarenhet från framförallt primärvård, men även från föräldrabarnhälsovård och specialistpsykiatri.

Jag är utbildad i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi.

I det psykoterapeutiska arbetet utgår jag från den enskilda individens livsberättelse, så att vi tillsammans hittar den samtalsform och det upplägg som är mest fördelaktigt utifrån de önskemål och behov som råder.

Psykoterapin kan exempelvis handla om att få en ökad förståelse för den egna personen, finna handlingsutrymme och hitta nya vägar för att komma förbi tidigare hinder och kunna leva ett så rikt och meningsfullt liv som möjligt.

Jag har också med mig ett socialpsykologiskt perspektiv, då jag ser det som betydelsefullt hur våra liv och samspelsmönster påverkas av en större kontext, såsom tid och samhälle.

Välkommen att höra av dig för att boka tid för ett första samtal!

lina.holmgren@psykologos.se

0762-984550

 

Tove Martinsson

leg. psykolog

Läs mer...

Jag är…

Tove Martinsson

Jag är…

Rasmus Fogelmark

leg. psykolog

Läs mer...

Jag tänker alltså är jag

Rasmus Fogelmark

Jag tänker alltså är jag

Annie Nilsson

leg. psykolog

Läs mer...

Ja, men hallå

Annie Nilsson

Ja, men hallå

Follad Yarollahi

leg. psykolog

Läs mer...

Follad Yarollahi

Linda Karlsson

leg. psykolog

Läs mer...

Linda Karlsson

Ida Hallgren

leg. psykolog

Läs mer...

Ida Hallgren

Dido Papatheodorou

Leg. psykolog

Läs mer...

Dido Papatheodorou

Camilla Larsson

Leg. psykolog

Läs mer...

Jag tog examen från Göteborgs universitet 2014 och har erfarenhet från primärvård, psykiatri och företagshälsovård. Jag har hittills arbetat med såväl individer som grupper och organisationer, i första hand med inriktning mot vuxna. De senaste åren har jag även fördjupat mig särskilt inom åldrandets psykologi. 

Jag är utbildad inom psykodynamisk terapi (PDT), korttidsdynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) samt existentiell psykoterapi (pågående utbildning sedan 2019). Jag har även ett stort intresse för existensfilosofi och psykoanalys och fördjupar mig kontinuerligt och på olika sätt inom dessa områden. Sedan våren 2022 är jag styrelsemedlem i Sällskapet för Existentiell psykoterapi (SEPT).

På det organisatoriska området har jag ägnat mig åt frågor kring organisationskultur, ledarskap och arbetsmiljö i form av exempelvis psykosocial arbetsmiljökartläggning, föreläsningar samt utbildningar i stressrelaterad ohälsa.

På Psykologos arbetar jag för närvarande med individualterapier och med parterapi. Vid första besöket försöker jag få en bild av vem du är och vilka områden och frågor du önskar få hjälp med. Vi kommer därefter gemensamt överens om hur vi skulle kunna gå vidare utifrån dina behov och förutsättningar. Viktigast för mig i mitt arbete är att med stor respekt och lyhördhet inför varje människas unika situation och livshistoria stötta en utveckling som går i riktning mot mål och önskningar. 

Jag tar emot besök på Postgatan 8, i närheten av Kronhusbodarna. OBS! Denna lokal är kulturminnesmärkt och därför ej tillgänglighetsanpassad. Vid behov kan besök i stället bokas på Kungsgatan 32. 

  • Varmt välkommen att boka en tid! 
  • I speak English! 
  • Je parle francais! 

Camilla Larsson

Jag tog examen från Göteborgs universitet 2014 och har erfarenhet från primärvård, psykiatri och företagshälsovård. Jag har hittills arbetat med såväl individer som grupper och organisationer, i första hand med inriktning mot vuxna. De senaste åren har jag även fördjupat mig särskilt inom åldrandets psykologi. 

Jag är utbildad inom psykodynamisk terapi (PDT), korttidsdynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) samt existentiell psykoterapi (pågående utbildning sedan 2019). Jag har även ett stort intresse för existensfilosofi och psykoanalys och fördjupar mig kontinuerligt och på olika sätt inom dessa områden. Sedan våren 2022 är jag styrelsemedlem i Sällskapet för Existentiell psykoterapi (SEPT).

På det organisatoriska området har jag ägnat mig åt frågor kring organisationskultur, ledarskap och arbetsmiljö i form av exempelvis psykosocial arbetsmiljökartläggning, föreläsningar samt utbildningar i stressrelaterad ohälsa.

På Psykologos arbetar jag för närvarande med individualterapier och med parterapi. Vid första besöket försöker jag få en bild av vem du är och vilka områden och frågor du önskar få hjälp med. Vi kommer därefter gemensamt överens om hur vi skulle kunna gå vidare utifrån dina behov och förutsättningar. Viktigast för mig i mitt arbete är att med stor respekt och lyhördhet inför varje människas unika situation och livshistoria stötta en utveckling som går i riktning mot mål och önskningar. 

Jag tar emot besök på Postgatan 8, i närheten av Kronhusbodarna. OBS! Denna lokal är kulturminnesmärkt och därför ej tillgänglighetsanpassad. Vid behov kan besök i stället bokas på Kungsgatan 32. 

  • Varmt välkommen att boka en tid! 
  • I speak English! 
  • Je parle francais! 

Emil Asbjörnsen

leg. psykolog, leg psykoterapeut, specialist I klinisk psykologi

Läs mer...

Emil Asbjörnsen

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT