Jakob Wood

VD, leg. psykolog, organisationskonsult

Läs mer...

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet och har erfarenhet av att arbeta såväl inom den offentliga psykiatrin som inom det privata. Tidigare arbetsplatser och uppdragsgivare har bland annat varit Sykehuset Innlandet (DPS Hamar), Unicare psykolog, Helplink, Medi3 Innlandet och Dagnelidkliniken. Jag har framför allt jobbat med individualterapi men har också arbetat med parterapi, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, föreläsningsverksamhet och handledning. I mötet med klienter är jag intresserad av att försöka förstå den individuella människan bakom symptomet. Jag är mycket intresserad av psykologi och vad som är verksamt i psykologisk behandling. Min formella utbildning är inom psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) men jag har även studerat andra metoder. Det viktiga för mig är att arbeta utifrån klientens specifika behov. Jag menar att självinsikt och en upplevelse av meningsfullhet har stor betydelse för människans psykiska hälsa. Jag var ordförande för Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys 2008-2011.

Kontakta mig direkt: jakob.wood@psykologos.se

Jakob Wood

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet och har erfarenhet av att arbeta såväl inom den offentliga psykiatrin som inom det privata. Tidigare arbetsplatser och uppdragsgivare har bland annat varit Sykehuset Innlandet (DPS Hamar), Unicare psykolog, Helplink, Medi3 Innlandet och Dagnelidkliniken. Jag har framför allt jobbat med individualterapi men har också arbetat med parterapi, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, föreläsningsverksamhet och handledning. I mötet med klienter är jag intresserad av att försöka förstå den individuella människan bakom symptomet. Jag är mycket intresserad av psykologi och vad som är verksamt i psykologisk behandling. Min formella utbildning är inom psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) men jag har även studerat andra metoder. Det viktiga för mig är att arbeta utifrån klientens specifika behov. Jag menar att självinsikt och en upplevelse av meningsfullhet har stor betydelse för människans psykiska hälsa. Jag var ordförande för Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys 2008-2011.

Kontakta mig direkt: jakob.wood@psykologos.se

Markus Palmgren

vice VD, leg. psykolog, organisationskonsult

Läs mer...

Legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare arbetat inom den psykiatriska öppenvården, på vårdcentral, samt inom företagshälsovården. På dessa ställen har jag mött människor med en stor variation av svårigheter. Här på Psykologos arbetar jag främst med individterapi, men även med parterapi, personalstöd, handledning, konflikthantering, undervisning, kurs- och föreläsningsverksamhet. Jag har utbildning och erfarenhet inom flera psykoterapeutiska traditioner och metoder (psykodynamisk/psykoanalytisk, interpersonell, affektfokuserad, och existentiell psykoterapi, samt KBT) och är sedan tidigare också legitimerad lärare.

I mötet med en person som vill hitta vägar framåt – när det gäller psykiskt lidande, kriser, relationer eller livsval – tar jag inte utgångspunkt i någon viss metod, utan försöker hitta ett sätt att lyssna och prata som blir hjälpsamt för just den person som jag träffar. Det psykoterapeutiska samtalet kan vara många olika saker: det kan vara att förstå något nytt om sig själv, sin historia och sin situation på ett sätt som gör det möjligt att sluta upprepa sådana mönster som man helst skulle slippa att upprepa. Det kan vara en hjälp i att hantera upplevelser som är skrämmande eller förvirrande, eller en väg till att ta sig an en situation där allt känns övermäktigt och hopplöst. Det kan vara att hitta sätt att förhålla sig till döden, kärleken, ensamheten, arbetet; att hitta sina sätt att vara förälder till sina barn eller att vara barn till sina föräldrar. Hur det än är, är du välkommen att boka tid för ett besök där vi tar reda på om jag kan vara till någon hjälp med det du brottas med.

 

Kontakt: markus.palmgren@psykologos.se, 0739-311410

Markus Palmgren

Legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare arbetat inom den psykiatriska öppenvården, på vårdcentral, samt inom företagshälsovården. På dessa ställen har jag mött människor med en stor variation av svårigheter. Här på Psykologos arbetar jag främst med individterapi, men även med parterapi, personalstöd, handledning, konflikthantering, undervisning, kurs- och föreläsningsverksamhet. Jag har utbildning och erfarenhet inom flera psykoterapeutiska traditioner och metoder (psykodynamisk/psykoanalytisk, interpersonell, affektfokuserad, och existentiell psykoterapi, samt KBT) och är sedan tidigare också legitimerad lärare.

I mötet med en person som vill hitta vägar framåt – när det gäller psykiskt lidande, kriser, relationer eller livsval – tar jag inte utgångspunkt i någon viss metod, utan försöker hitta ett sätt att lyssna och prata som blir hjälpsamt för just den person som jag träffar. Det psykoterapeutiska samtalet kan vara många olika saker: det kan vara att förstå något nytt om sig själv, sin historia och sin situation på ett sätt som gör det möjligt att sluta upprepa sådana mönster som man helst skulle slippa att upprepa. Det kan vara en hjälp i att hantera upplevelser som är skrämmande eller förvirrande, eller en väg till att ta sig an en situation där allt känns övermäktigt och hopplöst. Det kan vara att hitta sätt att förhålla sig till döden, kärleken, ensamheten, arbetet; att hitta sina sätt att vara förälder till sina barn eller att vara barn till sina föräldrar. Hur det än är, är du välkommen att boka tid för ett besök där vi tar reda på om jag kan vara till någon hjälp med det du brottas med.

 

Kontakt: markus.palmgren@psykologos.se, 0739-311410

Carolin Wood

leg. psykolog

Läs mer...

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Oslos universitet och Köpenhamns universitet. Jag arbetade tidigare inom primärvård och företagshälsovård i Norge. Där kom jag i kontakt med de flesta problemställningar och jobbade med både individ och grupp. Jag ansvarade även för internutbildning i terapimetoden Acceptance and Comittment Therapy (ACT) och föreläste om stress, kris och trauma. Min formella psykoterapeutiska utbildning är inom kognitiv beteendeterapi (KBT) men jag har med tiden även fördjupat mig i ACT och psykodynamisk terapi. Det centrala med psykologisk behandling är för mig att öppna upp för nya perspektiv och därigenom hjälpa klienter att få distans till egna tankar och känslor som hämmar dem från att leva det liv de önskar. Psykologsamtal kan leda till att en människa försonas med det som varit, accepterar framtidens ovisshet och lyckas, utifrån de resurser och begränsningar som finns, leva sitt liv så fullt ut som möjligt. Jag har även en fil.kand. i pedagogik.

Kontakt: carolin.wood@psykologos.se

Carolin Wood

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Oslos universitet och Köpenhamns universitet. Jag arbetade tidigare inom primärvård och företagshälsovård i Norge. Där kom jag i kontakt med de flesta problemställningar och jobbade med både individ och grupp. Jag ansvarade även för internutbildning i terapimetoden Acceptance and Comittment Therapy (ACT) och föreläste om stress, kris och trauma. Min formella psykoterapeutiska utbildning är inom kognitiv beteendeterapi (KBT) men jag har med tiden även fördjupat mig i ACT och psykodynamisk terapi. Det centrala med psykologisk behandling är för mig att öppna upp för nya perspektiv och därigenom hjälpa klienter att få distans till egna tankar och känslor som hämmar dem från att leva det liv de önskar. Psykologsamtal kan leda till att en människa försonas med det som varit, accepterar framtidens ovisshet och lyckas, utifrån de resurser och begränsningar som finns, leva sitt liv så fullt ut som möjligt. Jag har även en fil.kand. i pedagogik.

Kontakt: carolin.wood@psykologos.se

Ingrid Gunnarsson

leg. psykolog

Läs mer...

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har jobbat flera år inom Kriminalvården men har nu bredvid arbetet på Psykologos en anställning vid en öppenpsykiatrisk vuxenmottagning. Jag är utbildad både i psykodynamisk terapi (PDT) och KBT och har vidareutbildat mig inom affektfokuserad terapi och sexologi. Jag har framför allt arbetat med individualterapier men också med gruppbehandling. Har sedan tidigare en Master of Fine Art i musik.

Vi människor kan släpa på problematiska relationsmönster och rädslor. Vi kan längta efter att leva mer i kontakt med oss själva, hitta riktning och mening i livet, ha svårt att vara nära andra eller svårt att sätta gränser och hävda egna behov. De existentiella frågorna kring döden, ensamheten, friheten och meningslösheten pågår i oss alla och aktiveras på ett tydligare sätt under delar av livet. Välkommen att höra av dig för att undersöka om jag kan vara till hjälp för dig i den situation du befinner dig i.

 

Kontakt: ingrid.gunnarsson@psykologos.se

Ingrid Gunnarsson

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har jobbat flera år inom Kriminalvården men har nu bredvid arbetet på Psykologos en anställning vid en öppenpsykiatrisk vuxenmottagning. Jag är utbildad både i psykodynamisk terapi (PDT) och KBT och har vidareutbildat mig inom affektfokuserad terapi och sexologi. Jag har framför allt arbetat med individualterapier men också med gruppbehandling. Har sedan tidigare en Master of Fine Art i musik.

Vi människor kan släpa på problematiska relationsmönster och rädslor. Vi kan längta efter att leva mer i kontakt med oss själva, hitta riktning och mening i livet, ha svårt att vara nära andra eller svårt att sätta gränser och hävda egna behov. De existentiella frågorna kring döden, ensamheten, friheten och meningslösheten pågår i oss alla och aktiveras på ett tydligare sätt under delar av livet. Välkommen att höra av dig för att undersöka om jag kan vara till hjälp för dig i den situation du befinner dig i.

 

Kontakt: ingrid.gunnarsson@psykologos.se

Malin Sandén

leg. psykolog

Läs mer...

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Efter psykologexamen 2004 arbetade jag med tyngre psykiatrisk problematik på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Sedan några år tillbaka arbetar jag inom företagshälsovård, främst med individualterapier och stödsamtal men även med utredningsarbete, handledning och utbildning. Utöver arbetet med företagshälsovård följer jag en treårig vidareutbildning till psykoterapeut.
I privat regi arbetar jag övervägande med individualterapier. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med relationsproblem och separationskriser. Jag har en psykodynamisk grundutbildning och det är klientens livsberättelse och behov som styr innehållet i samtalsterapin.

Kontakt: malin.sanden@psykologos.se

Malin Sandén

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Efter psykologexamen 2004 arbetade jag med tyngre psykiatrisk problematik på en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Sedan några år tillbaka arbetar jag inom företagshälsovård, främst med individualterapier och stödsamtal men även med utredningsarbete, handledning och utbildning. Utöver arbetet med företagshälsovård följer jag en treårig vidareutbildning till psykoterapeut.
I privat regi arbetar jag övervägande med individualterapier. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med relationsproblem och separationskriser. Jag har en psykodynamisk grundutbildning och det är klientens livsberättelse och behov som styr innehållet i samtalsterapin.

Kontakt: malin.sanden@psykologos.se

Lina Holmgren

leg. psykolog

Läs mer...

Legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare erfarenhet från framförallt primärvård, men även från föräldrabarnhälsovård och specialistpsykiatri.

Jag är utbildad i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi.

I det psykoterapeutiska arbetet utgår jag från den enskilda individens livsberättelse, så att vi tillsammans hittar den samtalsform och det upplägg som är mest fördelaktigt utifrån de önskemål och behov som råder.

Psykoterapin kan exempelvis handla om att få en ökad förståelse för den egna personen, finna handlingsutrymme och hitta nya vägar för att komma förbi tidigare hinder och kunna leva ett så rikt och meningsfullt liv som möjligt.

Jag har också med mig ett socialpsykologiskt perspektiv, då jag ser det som betydelsefullt hur våra liv och samspelsmönster påverkas av en större kontext, såsom tid och samhälle.

Välkommen att höra av dig för att boka tid för ett första samtal!

lina.holmgren@psykologos.se

0762-984550

 

Lina Holmgren

Legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har tidigare erfarenhet från framförallt primärvård, men även från föräldrabarnhälsovård och specialistpsykiatri.

Jag är utbildad i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi.

I det psykoterapeutiska arbetet utgår jag från den enskilda individens livsberättelse, så att vi tillsammans hittar den samtalsform och det upplägg som är mest fördelaktigt utifrån de önskemål och behov som råder.

Psykoterapin kan exempelvis handla om att få en ökad förståelse för den egna personen, finna handlingsutrymme och hitta nya vägar för att komma förbi tidigare hinder och kunna leva ett så rikt och meningsfullt liv som möjligt.

Jag har också med mig ett socialpsykologiskt perspektiv, då jag ser det som betydelsefullt hur våra liv och samspelsmönster påverkas av en större kontext, såsom tid och samhälle.

Välkommen att höra av dig för att boka tid för ett första samtal!

lina.holmgren@psykologos.se

0762-984550

 

Tove Martinsson

leg. psykolog

Läs mer...

Jag är…

Tove Martinsson

Jag är…

Rasmus Fogelmark

leg. psykolog

Läs mer...

Jag tänker alltså är jag

Rasmus Fogelmark

Jag tänker alltså är jag

Anja Hellström

leg. psykolog

Läs mer...

Jag samtalar med människor om det som tynger dem, skrämmer eller besvärar. Om det de längtar efter, sörjer eller saknar, om glädjeämnen och smärta, om det som behöver sorteras och benämnas – om livet – när någon annan behöver finnas med för en tid.

Välkommen att höra av dig!

anja.hellstrom@psykologos.se

 

Psykologlegitimation, Göteborgs universitet, 2005
Magisterexamen i vetenskapsteori, GU, 2012
Konstnärlig kandidatexamen i fotografi, Valand, 2014
I redaktionen för Litteraturbanken sedan 2007. www.litteraturbanken.se
I styrelsen för kulturhuset Oceanen sedan 2018. www.oceanen.com
Verksam som konstnär. www.alh.nu
Delad tid mellan Göteborg och Berlin sedan 2000.
Arbetat som koordinator för konsthantverkskollegiet på HDK.
Som psykolog vid Smärtcentrum, Östra sjukhuset.
Som psykolog för Psykosvård NordOst, SU/Östra.
Studerat översättning av tysk poesi till svenska, litterär gestaltning, Valand.
Mångårig erfarenhet av psykoanalys.

Anja Hellström

Jag samtalar med människor om det som tynger dem, skrämmer eller besvärar. Om det de längtar efter, sörjer eller saknar, om glädjeämnen och smärta, om det som behöver sorteras och benämnas – om livet – när någon annan behöver finnas med för en tid.

Välkommen att höra av dig!

anja.hellstrom@psykologos.se

 

Psykologlegitimation, Göteborgs universitet, 2005
Magisterexamen i vetenskapsteori, GU, 2012
Konstnärlig kandidatexamen i fotografi, Valand, 2014
I redaktionen för Litteraturbanken sedan 2007. www.litteraturbanken.se
I styrelsen för kulturhuset Oceanen sedan 2018. www.oceanen.com
Verksam som konstnär. www.alh.nu
Delad tid mellan Göteborg och Berlin sedan 2000.
Arbetat som koordinator för konsthantverkskollegiet på HDK.
Som psykolog vid Smärtcentrum, Östra sjukhuset.
Som psykolog för Psykosvård NordOst, SU/Östra.
Studerat översättning av tysk poesi till svenska, litterär gestaltning, Valand.
Mångårig erfarenhet av psykoanalys.

Hannes Norblad

leg. psykolog

Läs mer...

Jag är bra på att stänga dörrar

Hannes Norblad

Jag är bra på att stänga dörrar

Annie Nilsson

leg. psykolog

Läs mer...

Ja, men hallå

Annie Nilsson

Ja, men hallå

Max Olsson

leg. psykolog

Läs mer...

Jag gillar existenzen

Max Olsson

Jag gillar existenzen

Sara Karlsson

leg. psykolog

Läs mer...

Jag jobbar på

Sara Karlsson

Jag jobbar på

Isabelle Palmborg

leg. psykolog

Läs mer...

Jag är …

Isabelle Palmborg

Jag är …

Follad Yarollahi

leg. psykolog

Läs mer...

Follad Yarollahi

Pablo Lerner

leg. psykolog

Läs mer...

Pablo Lerner

Sofie Alnesten

leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledare

Läs mer...

Sofie Alnesten

Henry Wising

leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare

Läs mer...

Henry Wising

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT