Jakob Wood

Jakob Wood, VD, leg. psykolog, organisationskonsult

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet, samt medgrundare, VD och verksamhetsansvarig på Psykologos. Jag är även auktoriserad existentiell psykolog (Sept) och lärare i existentiell psykoterapi.

Idag jobbar jag främst med utbildning/föreläsningar, handledning och mot organisationer (arbetsmiljö, chefscoaching, konflikthantering, krisstöd o.s.v.). Jag ger utbildningar och föreläser kring exempelvis stresshantering, ledarskap, kommunikation/konflikthantering och existentiell psykoterapi. Läs mer om vilka föreläsningar/utbildningar vi erbjuder här. I nuläget tar jag inte emot nya klienter i psykoterapi men ni som gått hos mig tidigare är välkomna att höra av er. 

Jag har alltid haft ett starkt intresse för människa, psykologi och psykoterapi. Därmed har jag velat sätta mig in i flera olika psykoterapeutiska metoder, samt i filosofi och humaniora. 2008 var jag med och om att grunda Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys  och var föreningens första ordförande (2008-20011). Idag är jag styrelsemedlem i Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT).

Vill du/ni veta mer om våra föreläsningar/utbildningar, vad vi kan erbjuda företag, eller om du/ni önskar handledning, så kontakta mig direkt: jakob.wood@psykologos.se

Välkommen också att kontakta mig om det finns några frågor kring verksamheten!

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT