Hem

PSYKOLOGOS – en humanistisk psykologverksamhet 

Psykologos är en modern humanistisk psykologverksamhet som erbjuder olika psykologtjänster såsom psykologsamtal/psykoterapi, parterapi, handledning, utbildning, företagshälsovård m.m. Vi riktar oss till privatpersoner, företag och offentlig verksamhet. Vi har våra psykologmottagningar i centrala Göteborg, på Kungsgatan 32, Postgatan 8 och Sprängkullsgatan 3B. Hos oss träffar du kompetenta legitimerade psykologer och psykoterapeuter till rimliga priser. Om du söker psykolog i Göteborg så är du varmt välkommen att boka tid eller kontakta oss!

Dessutom så samarbetar vi med noga utvalda privatpraktiserande psykologer/psykoterapeuter i Göteborg som vi hänvisar till då vi har fullt på vår mottagning. Dessa delar vårt humanistiska perspektiv, ligger nära oss i pris och vi kan varmt rekommendera dem. Läs mer om våra psykologer.

Nyhet! En existentiell psykoterapiutbildning startar augusti 2024 i Göteborg! 

Psykologos är en samarbetspartner. Läs mer: www.mchs.se/psykoterapiexistentiell

 

Psykologos är en av de största privata psykologmottagningarna i Göteborg och vi eftersträvar att vara det självklara valet för dig/er, som söker psykologsamtal/psykoterapi, parterapi eller andra psykologtjänster i göteborgsområdet. Våra fyra grundpelare är tillgänglighet, ett humanistiskt perspektiv, ett integrativt arbetssätt och hög kvalitet.

Tillgänglighet till psykolog och psykologisk kunskap. Det har alltid varit en vision för oss att psykologsamtal och psykologisk kunskap ska vara lättillgänglig och komma allmänheten till del. Vi vill bidra till att sänka tröskeln för att kontakta psykolog och verka för att sprida psykologisk kunskap. Detta gör vi genom att erbjuda psykologtjänster till rimliga priser och ge rabatt till studenter, arbetssökande, sjukskrivna och pensionärer. Våra öppettider är 8-21 alla dagar i veckan.

Vi har också en frågespalt, Fråga psykologos, där vi svarar på frågor från allmänheten, vi lägger upp och hänvisar till texter och artiklar på Artiklar och nyheter samt anordnar utbildningar för såväl psykologer inom specialistutbildning som för den breda allmänheten.

Ett humanistiskt perspektiv. För oss är det helt centralt att ha ett humanistiskt perspektiv på människan. Detta innebär att vi ser varje människa som unik och okränkbar. Hos oss ska du känna dig mött som en människa (inte en diagnos eller ett symptom) av en människa (inte en metod eller manual).

Ett integrativt arbetssätt. Med detta syftar vi på att våra psykologer är utbildade inom flera terapimetoder (som exempelvis PDT, IPT, KBT, ACT, psykoanalys, existentiell psykoterapi osv) och anpassar sitt arbetssätt utifrån den enskilde människan och hennes frågeställning. Att anpassa arbetet på detta sätt är det som har starkast evidens och stöd i psykoterapiforskning.

Högsta kvalitet. För oss är det avgörande att erbjuda tjänster och hjälp av absolut högsta kvalitet. Därför är alla våra legitimerade psykologer mycket noggrant utvalda och vi jobbar systematiskt med vidareutbildning, seminarier och handledning för att upprätthålla en hög standard och vara uppdaterade kring olika metoder och forskningsrön.

Att ha ett helhetsperspektiv, kunna växla mellan olika metoder och infallsvinklar, och vara ödmjuka inför psykologins komplexitet, är något som präglar allt vårt arbete, såväl med individ som med par eller företag.

Alla som önskar tala med psykolog är välkomna till oss, vad det än handlar om – stress, ångest, relationsproblem, kris, vilsenhet o.s.v. Läs mer om Psykologos…

Läs mer...

Dölj

Att vi kallar oss en humanistisk psykologverksamhet innebär att det mänskliga mötet och samtalet står i fokus. Vi möter den unika människan, det unika paret eller företaget o.s.v. Det handlar inte främst om symptom eller diagnos och vi har inte en förutbestämd metod som vi alltid jobbar utifrån. Våra psykologer har bred kunskap och bred erfarenhet och vi tar emot alla typer av problem och frågeställningar. Att vara lyhörd för det specifika och anpassa arbetsmetod utifrån det unika fallet ger bäst resultat enligt psykoterapiforskning. Alla våra psykologer, och de privatpraktiserande psykologer i Göteborg som vi samarbetar med, delar vår värdegrund. De är engagerade och genuint intresserade av psykoterapi. När du söker psykolog hos oss så ska du vara trygg på att du blir mött med mycket hög kompetens och mänsklighet. Hos oss är alla som önskar träffa psykolog/psykoterapeut välkomna!

 

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT