För företag och offentlig verksamhet

FÖRETAG OCH OFFENTLIG VERKSAMHET

Våra psykologer har arbetat mycket inom företagshälsovård och har stor erfarenhet av att jobba mot företag och offentlig verksamhet med arbets- och organisationspsykologiska frågor. Psykologos tillhandahåller en rad olika tjänster för företag och offentlig verksamhet. Nedan följer en förteckning över våra vanligaste tjänster.

Ledarskapsutveckling

Rollen som ledare ställer speciella krav. Om du som ledare önskar stöd i din ledarroll kan konsultation med en psykolog hjälpa dig reflektera och få nya infallsvinklar kring strategier och tillvägagångssätt för att uppnå dina mål. Psykologens kompetens kan fylla en funktion när det gäller frågor relaterat till exempelvis kommunikation, motivationshöjning, personalutveckling, genomdrivande av beslut, konflikthantering, förändringsprocesser, arbetsklimat och så vidare. Psykologos kan exempelvis erbjuda chefshandledning, ledarskapsutbildning och stödinsatser vid konflikter, kriser, organisatoriska förändringar och liknande. Givetvis skräddarsyr vi våra insatser efter behov.

Företagshälsovård

Psykologos kan erbjuda samtalsstöd och hjälp kring arbets- och organisationspsykologiska frågor och därmed ingå som en del av företagshälsovården för ett företag. Vi har idag den typen av uppdrag hos både små, medelstora och stora företag och vi har vana av att anpassa oss till olika typer av verksamheter. Våra tjänster innefattar alltifrån individuella samtal (personalstöd) med anställda till konflikthantering, handledning, ledarskapsutveckling, personalutveckling, utbildning, kurser, temadagar, inspirationsföreläsningar och så vidare. Vi har idag inga läkare, sjuksköterskor, ergonomer eller sjukgymnaster hos oss och kan därmed inte erbjuda den delen av företagshälsovården. Är du intresserad av vad vi skulle kunna erbjuda ert företag? Kontakta oss så har vi ett samtal runt just ert företags specifika behov och önskemål.

Organisationsutveckling

Psykologos erbjuder konflikthantering, ledarskapsutveckling, handledning av personalgrupp, utvecklings- och temadagar, konferensupplägg och föreläsningar.

Föreläsningar/kurser

Vi kan hålla föreläsningar om stress, ångest, depression och utmattning/utbrändhet. Läs mer under kurser.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT