Existentiell ångest

Föreläsning 30/5: Existentiell ångest – hur man ser på ångest i existentiell psykoterapi

Arrangeras av Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) i Göteborg

Tid: Tisdag 30/5 kl.18.30. Plats: Videolänk. Pris: 50 kronor, gratis för ÅSS-medlemmar. Anmälan: angestgoteborg@gmail.com (senast 26/5)

Existentiell psykoterapi är en psykoterapimetod som försöker se människan och hennes livsvillkor ur ett helhetsperspektiv. Detta perspektiv kan ses som ett alternativ och komplement till det biomedicinska synsätt som idag dominerar. Den existentiella psykoterapin tar sin utgångspunkt i existensfilosofin och här betonas att människan söker mening, sanning, rättvisa och så vidare. Fokus är inte så mycket på diagnos, symptom, om någon är sjuk eller frisk, utan istället på hur en människa lever sitt liv och i vilken grad detta liv överensstämmer med hennes egna önskningar och värderingar.
Ångest är, inom denna tradition, inte något patologiskt som måste botas, utan snarare en ofrånkomlig del av livet. Vi talar om existentiell ångest och hur denna ibland kan hjälpa oss till ett mer ärligt och uppriktigt liv. Föreläsningen ger en presentation av existentiell psykoterapi och hur man inom denna terapitradition ser på ångest och vad som menas med existentiell ångest.

Föreläsare: Jakob Wood, leg psykolog, auktoriserad existentiell psykolog, verksamhetsansvarig
Psykologos

Läs mer: https://angestgoteborg.se/wp/wp-content/uploads/2023/01/ASS-varprogram-2023.pdf

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT