Parterapi i Göteborg

PARTERAPI I GÖTEBORG

Att gå i terapi är något som blir allt vanligare i vårt samhälle. Inte bara om man mår psykiskt dåligt, har fastnat i destruktiva mönster, befinner sig i kris, eller har upplevt något omskakande eller traumatiskt, utan även i syfte att bättre förstå sig själv, sina val eller sitt sätt att fungera i nära relationer.

Parterapi kan vara en investering i förhållandet, oavsett i vilken fas eller vilka omständigheter relationen befinner sig i. Det kan vara ett forum för att fatta gemensamma beslut eller enas om vägar framåt. Det kan vara ett sätt att fördjupa relationen och komma varandra närmare, och lära känna varandra på nya sätt. Det kan också vara ett steg att ta om man upplever att relationen befinner sig i kris, att man inte längre kan nå varandra i samtal, eller om vardagen präglas av konflikt eller leda. Kanske vill man göra ett allvarligt försök att undvika separation, eller – om det visar sig omöjligt – försöka hitta ett sätt att separera på ett så konstruktivt sätt som möjligt.

Psykologer med bred kompetens inom parterapisamtal

Hos oss på Psykologos i Göteborg hittar ni legitimerade psykologer med vidareutbildning inom parterapi och med mycket erfarenhet av parterapeutiskt arbete. Precis som med individer och organisationer så jobbar vi integrativt och metodöverskridande även med par. Detta innebär att vi har kunskap om olika parterapeutiska metoder och anpassar vårt arbete efter just er och er situation. Vi inspireras mycket av IBCT (Integrative Behaviour Couple Therapy) vilket är den metod som idag har starkast vetenskapligt stöd och evidens.

Hur går parterapi till?

Det första steget är att ni kontaktar oss med en förfrågan om parterapi. Sedan erbjuds ni en tid då ni tillsammans träffar en psykolog/parterapeut. I första samtalet får ni berätta om varför ni söker parterapi och vad ni önskar uppnå. Med hjälp av psykologen görs försök att formulera vad bråken eller tristessen handlar om. Vi försöker titta på konkreta situationer och teman som ni skulle vilja förändra.

Parterapi handlar om att förstå sig själv och samspelet med ens partner på ett bättre sätt. Vad är det för beteendemönster vi upprepar? Vilka är de bakomliggande behov och motiv som driver vårt agerande och hur kan vi hitta nya, mer konstruktiva, sätt att förmedla våra känslor och önskningar? Det är sådana frågor man arbetar med i parterapi. Parets uppgift är att beskriva vad som inte fungerar och psykologen försöker utifrån detta att identifiera teman, kommunikationssätt och underliggande behov för att i slutändan hjälpa paret hitta nya kommunikationssätt.

Vi erbjuder ett Introduktionspaket, vilket innefattar 2 parsamtal (75 min), 2 individuella samtal (45 min x 2) samt 1 timmes förberedande bedömningsarbete. Det går till så att psykologen först träffar paret tillsammans, därefter har psykologen ett enskilt samtal med vardera part och slutligen återkopplar psykologen sin bedömning till paret. Mellan de två individuella samtalen och återkopplingen gör alltså psykologen ett förberedelsearbete. Vid återkopplingen förmedlar psykologen sin bedömning av vad som behöver arbetas med och hur detta arbete kan se ut. Detta är ett arbetssätt som ofta används inom IBCT (se ovan) och som brukar uppskattas. Priset för detta Introduktionspaket är 5.950 kr. Läs mer om våra priser. Vid första träffen så bestäms gemensamt av psykolog och par om detta är ett bra sätt att gå vidare. Det är absolut inget krav och det är inte alltid lämpligt. Första steget är alltså alltid ett gemensamt möte.

Ni ska kunna förvänta er att bli mötta med allvar och respekt, och vara trygga i att samtalen sköts med professionalitet och under sekretess.

Vill du boka tid för dig och din partner så är du välkommen att kontakta oss.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT