Parterapi i Göteborg

Parterapi i Göteborg

Att gå i terapi är något som blir allt vanligare i vårt samhälle. Inte bara om man mår psykiskt dåligt, har fastnat i destruktiva mönster, befinner sig i kris, eller har upplevt något omskakande eller traumatiskt, utan även i syfte att bättre förstå sig själv, sina val eller sitt sätt att fungera i nära relationer.

Parterapi kan vara en investering i förhållandet, oavsett i vilken fas eller vilka omständigheter relationen befinner sig i. Det kan vara ett forum för att fatta gemensamma beslut eller enas om vägar framåt. Det kan vara ett sätt att fördjupa relationen och komma varandra närmare, och lära känna varandra på nya sätt. Det kan också vara ett steg att ta om man upplever att relationen befinner sig i kris, att man inte längre kan nå varandra i samtal, eller om vardagen präglas av konflikt eller leda. Kanske vill man göra ett allvarligt försök att undvika separation, eller – om det visar sig omöjligt – försöka hitta ett sätt att separera på ett så konstruktivt sätt som möjligt.

Psykologer med bred kompetens inom parterapisamtal.

Hos oss på Psykologos i Göteborg hittar ni psykologer som jobbar med såväl individuella samtal som parterapisamtal. Vi har lång erfarenhet av att arbeta utifrån olika psykoterapeutiska metoder och traditioner (KBT, psykoanalys, PDT, ACT, IPT, ISTDP/affektfokus, existentiell psykoterapi), och strävar alltid efter att hitta ett sätt att tala och lyssna som passar just dem vi för stunden möter. Våra psykologer har bred psykoterapeutisk erfarenhet och kompetens. Ni ska kunna förvänta er att bli mötta med allvar och respekt, och vara trygga i att samtalen sköts med professionalitet och under sekretess.

Kontakta oss gärna för att boka in ett samtal tillsammans med din partner

Kontakta oss gärna redan idag för att boka in ett samtal tillsammans med din partner. Ringa 031-380 23 33, eller skicka ett mejl till psykologos@psykologos.se.