Introduktionskurs i existentiell terapi

Introduktionskurs i existentiell terapi

Den existentiella terapin berör de grundläggande mänskliga livsvillkoren – död, ensamhet, frihet, meningsfullhet o.s.v. Den tar sin utgångspunkt i existensfilosofin (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, de Beauvoir, m.fl.) som behandlar konsten att leva ett meningsfullt och värdigt liv, med de begränsningar och det lidande som tillhör tillvaron. En annan utgångspunkt är den fenomenologiska metoden (Husserl) som är ett försök till ett slags förutsättningslöst utforskande av våra upplevelser.

Den existentiella terapin kan till stor del beskrivas som ett förhållningssätt där förståelsen för den unika individens livsvärld står i fokus. Detta förhållningssätt präglas i grunden av en öppenhet och en ödmjukhet inför det mänskliga livets komplexitet, och kan med fördel användas som komplement till varje annat psykoterapeutiskt perspektiv.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där man arbetar utifrån såväl kurslitteraturen som egna erfarenheter (gällande exempelvis död, sorg, förlust, separationer etc.). Syftet är att kursdeltagarna ska få en fördjupad kunskap om det existentiella perspektivet och dess tillämpning vid samtalsinsatser.

Kursledare och lärare: Jakob Wood, leg psykolog och auktoriserad existentiell psykolog Markus Palmgren, leg. psykolog

Kursanordnare: Psykologos

Plats och tid: 5 heldagar i Göteborg, Hotell Dorsia: Planeras till våren 2024

Pris: 8 000kr (exklusive moms). Kaffe och fika ingår i priset. Kurslitteratur ingår inte.

Anmälan: Görs till psykologos@psykologos.se

Sista anmälningsdag:

Kontakt: Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Jakob Wood, mail: jakob.wood@psykologos.se, tel 0762-281682

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT