Specialistkurs för psykologer: Det existentiella samtalet

SPECIALISTKURS FÖR PSYKOLOGER: DET EXISTENTIELLA SAMTALET

Göteborg 27 mars (kl.12-13, videolänk) 24-26 april 25-26 maj

Och varje abstrakt bild av världen är lika omöjlig som ritningen av en storm. Ur Orgelorkestern av Tomas Tranströmer

Det existentiella samtalet är ackrediterad som specialistkurs för psykologer och kan betraktas som en introduktionskurs till existentiell psykoterapi. Den existentiella psykoterapin berör de grundläggande mänskliga livsvillkoren – död, ensamhet, frihet, meningsfullhet o.s.v. Den tar sin utgångspunkt i existensfilosofin (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, de Beauvoir, m.fl.) som behandlar konsten att leva ett meningsfullt och värdigt liv, med de begränsningar och det lidande som tillhör tillvaron. En annan utgångspunkt är den fenomenologiska metoden (Husserl) som är ett försök till ett slags förutsättningslöst utforskande av våra upplevelser.

Den existentiella psykoterapin kan till stor del beskrivas som ett förhållningssätt där förståelsen för den unika individens livsvärld står i fokus. Detta förhållningssätt präglas i grunden av en öppenhet och en ödmjukhet inför det mänskliga livets komplexitet, och kan med fördel användas som komplement till varje annat psykoterapeutiskt perspektiv, och har sin plats inom psykologens alla kompetensområden.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där man arbetar utifrån såväl kurslitteraturen som egna erfarenheter (gällande exempelvis död, sorg, förlust, separationer etc.). Syftet är att kursdeltagarna ska få en fördjupad kunskap om det existentiella perspektivet och dess tillämpning vid samtalsinsatser. Kursen ger en grund för hur ett meningsfullt och verksamt existentiellt samtal om livets grundläggande frågor och de livsproblem som är kopplade till dessa bör ske. Examinationen sker genom individuella, skriftliga rapporter där centrala begrepp eller frågeställningar behandlas. Utförliga instruktioner skrivs för detta så att de studerande har helt klart för sig vad som krävs och förväntas.

Kursen arrangeras av Psykologos i samarbete med SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi), och är ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi. Den kan också, i vissa fall, tillgodoräknas inom andra inriktningar.

Det existentiella samtalet kan läsas fristående eller som en del av Utbildning i existentiell vägledning och terapi för psykologer, som arrangeras av Psykologos och SEPT.  Denna består av fyra delkurser och samtliga är ackrediterade som specialistkurser för psykologer. Man kan dock tillgodoräkna sig högst två av dessa kurser i sin specialistutbildning. Efter avslutad utbildning kan den som önskar fortsätta sin utbildning hos SEPT för att bli auktoriserad existentiell psykolog via SEPT. Läs mer om SEPTs utbildningar och rutiner för auktorisation hos SEPT.

Kursledare: Jakob Wood, leg psykolog och auktoriserad existentiell psykolog (Sept) Markus Palmgren, leg. psykolog Examinator: Dan Stiwne, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt docent i klinisk psykologi och specialist i klinisk psykologi.

Kursanordnare: Psykologos

Plats och tid: Videolänk 27 mars (12.00-13.00) Heldagar Göteborg, Hotell Dorsia: 24-26 april och 25-26 maj Pris:15 500 kr (exklusive moms). Kaffe och fika ingår i priset. Kurslitteratur ingår inte.

Anmälan: Görs till psykologos@psykologos.se

Sista anmälningsdag: 23-03-22

Kontakt: Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Jakob Wood, mail: jakob.wood@psykologos.se, tel 0762-281682

Läs mer om hela utbildningen i Existentiell vägledning och terapi för psykologer

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT