Våren 2023: Specialistkurser i existentiell psykoterapi

Specialistkurser i Existentiell Psykoterapi (Våren 2023)

Under våren 2023 ger Psykologos två kurser i existentiell psykoterapi som är ackrediterade av Psykologförbundet som specialistkurser inom ramen för specialistutbildningen. Bägge kurser ingår som delar av Utbildning i existentiell vägledning och terapi för psykologer och arrangeras av Psykologos i samarbete med SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi).

 

Existentiell vägledning (Counselling) Start: 27 jan. Plats: Dorsia, Göteborg

Kursen är en fortsättningskurs i existentiell psykoterapi och utgör andra kursmodulen i Utbildning i existentiell vägledning och terapi för psykologer. Kursen är ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi och kan även i vissa fall godkännas som specialistkurs inom andra inriktningar. Läs mer här…

 

Det existentiella samtalet. Start: 27 mars. Plats: Dorsia, Göteborg

Kursen är en introduktionskurs i existentiell psykoterapi och utgör första kursmodulen i Utbildning i existentiell vägledning och terapi för psykologerKursen är ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi och kan även i vissa fall godkännas som specialistkurs inom andra inriktningar. Läs mer här…

 

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT