Kris i senmoderniteten: fördjupningskurs i existentiell terapi

Kris i senmoderniteten: fördjupningskurs i existentiell terapi

Göteborg våren 2024

I don’t know where the artificial stops and the real starts.
Andy Warhol

Vad är verklighet och vad är fiktion? Vad är det att låta sig drabbas av världens förunderliga oreda, bortom hemtama kategorier och narrativ? Vad är det att ha fäste i tillvaron, vad är det att förlora fästet, och vad är det att återfå fäste? I denna kurs utforskar vi den absurda människans – av paradoxer och dilemman genomkorsade – livsvärldar, och stryker fram i gränslandet mellan rationellt och irrationellt. Vi kommer se hur krisen kan bryta oss ur vardagslunken, våra invanda föreställningar och därmed öppna upp för subjektets sanning och ett fullare liv. Kris, skuld och lidande ses inte som sjukdomar som ska botas utan som naturliga och ofrånkomliga aspekter av existensen som kan stärka och utveckla människan.

Kris i senmoderniteten: fördjupningskurs i existentiell terapi kan ses som en fortsättning på Introduktion i existentiell terapi och innebär en fördjupning i det kliniska arbetet och den existentiella metoden. Det rekommenderas att kursdeltagare gått Introduktionskursen eller på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kunskap. Den existentiella terapin är en terapitradition som bygger på existensfilosofi, fenomenologi och existentialism (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, de Beauvoir m.fl). 

Kursen behandlar 1900-talsfilosofer såsom Camus, Merleau-Ponty, Levinas och de Beauvoir, samt samtida existentiella psykoterapeuter såsom exempelvis Spinelli, Bazzano och van Deurzen. Kursdeltagaren får fördjupa sig i det existentialistiska perspektivets syn på sanning, kropp, kön, verklighet, känslor, etik, politik och kris. Ett särskilt fokus läggs vid kriser i vår tid.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där kursdeltagarna får diskutera centrala begrepp utifrån såväl kurslitteraturen som egna erfarenheter. Kursdeltagarna kommer också få applicera begreppen på kliniska fallvinjetter och filmklipp. De studerande tillägnar sig existensfilosofi samt fördjupning i den fenomenologiska arbetsmetoden.

Målgrupp: Psykologer, psykoterapeuter och de som genomgått grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) eller kan uppvisa motsvarande kunskap.

Kursledare och lärare: Jakob Wood, leg. psykolog och auktoriserad existentiell psykolog och Markus Palmgren, leg. psykolog

Kursanordnare: Psykologos

Plats och tid: 5 heldagar på Hotell Dorsia, Göteborg: planeras våren 2024

Pris: 8 000 kr (exklusive moms). Kaffe och fika ingår i priset. Kurslitteratur ingår ej.

Anmälan: Görs till psykologos@psykologos.se

Sista anmälningsdag:

Kontakt: Jakob Wood, jakob.wood@psykologos.se, tel 0762-281682

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT