Specialistkurs för psykologer: Existentiell vägledning (Counselling)

Specialistkurs för psykologer: Existentiell vägledning (Counselling)

Göteborg 27 jan, 27 feb-1 mars, 30-31 mars

I don’t know where the artificial stops and the real starts.
Andy Warhol

Vad är verklighet och vad är fiktion? Vad är det att låta sig drabbas av världens förunderliga oreda, bortom hemtama kategorier och narrativ? Vad är det att ha fäste i tillvaron, vad är det att förlora fästet, och vad är det att återfå fäste? I denna kurs utforskar vi den absurda människans – av paradoxer och dilemman genomkorsade – livsvärldar, och stryker fram i gränslandet mellan rationellt och irrationellt. Vi kommer se hur krisen kan bryta oss ur vardagslunken, våra invanda föreställningar och därmed öppna upp för subjektets sanning och ett fullare liv. Kris, skuld och lidande ses inte som sjukdomar som ska botas utan som naturliga och ofrånkomliga aspekter av existensen som kan stärka och utveckla människan.

Existentiell vägledning (Counselling) kan ses som en fördjupningskurs inom existentiell psykoterapi och utgör andra delkursen i Utbildning i existentiell vägledning och terapi för psykologer som arrangeras av Psykologos i samarbete med SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi). Kursen kräver att kursdeltagaren blivit godkänd på första kursmodulen (Det existentiella samtalet) eller kan uppvisa motsvarande förkunskaper (detta bedöms av examinator). Den existentiella psykoterapin är en terapitradition som bygger på existensfilosofi, fenomenologi och existentialism (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, de Beauvoir m.fl). 

Existentiell vägledning (Counselling) behandlar 1900-talsfilosofer såsom Camus, Merleau-Ponty, Levinas och de Beauvoir, samt samtida existentiella psykoterapeuter såsom exempelvis Spinelli, Bazzano och van Deurzen. Kursdeltagaren får fördjupa sig i det existentialistiska perspektivets syn på sanning, kropp, kön, verklighet, känslor, etik, politik och kris. Kursen är en fördjupning i den existentialistiska traditionens praktik (den fenomenologiska metoden) och fokuserar på förutsättningarna för existentiella samtal då dessa sker i form av samtalsserier med människor i svårare existentiella kriser. Det rör upplevelser av förtvivlan, separation, sorg, förlust, skuld och så vidare.

Kursen är ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi. Den kan också godkännas för en enskild ST-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter. 

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där kursdeltagarna får diskutera centrala begrepp utifrån såväl kurslitteraturen som egna erfarenheter. Kursdeltagarna kommer också få applicera begreppen på kliniska fallvinjetter och filmklipp. De studerande tillägnar sig väsentlig, tillämpad existensfilosofi samt fördjupning i den fenomenologiska arbetsmetoden. 

Examinationen sker genom individuella, skriftliga rapporter där centrala begrepp eller frågeställningar behandlas. Utförliga instruktioner skrivs för detta så att de studerande har helt klart för sig vad som krävs och förväntas. 

Existentiell vägledning (Councelling) kan läsas fristående eller som en del av Utbildning i existentiell vägledning och terapi för psykologer (motsvarande 30 hp). Denna utbildning består av fyra delkurser på vardera motsvarande 7,5 hp och samtliga är ackrediterade som specialistkurser för psykologer. Man kan dock tillgodoräkna sig högst två av dessa kurser i sin specialistutbildning. Efter avslutad utbildning kan den som önskar fortsätta sin utbildning hos SEPT för att bli auktoriserad ”existentiell psykolog” via SEPT. Läs mer om utbildningen.

Målgrupp: Psykologer och psykologer i specialisering. 

Kursledare:  Jakob Wood, leg. psykolog och auktoriserad existentiell psykolog (via Sept) 

Examinator: Dan Stiwne, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt docent i klinisk psykologi och specialist i klinisk psykologi 

Kursanordnare: Psykologos 

Plats och tid: Presentation via videolänk 27 jan (12.00-13.00 ) 

Heldagar Hotell Dorsia, Göteborg: 27 feb- 1 mars och 30-31 mars

Pris:15 500 kr (exklusive moms). Kaffe och fika ingår i priset. Kurslitteratur ingår ej. 

Anmälan: Görs till psykologos@psykologos.se

Sista anmälningsdag: 2023-01-20 

Kontakt: Jakob Wood, jakob.wood@psykologos.se, tel 0762-281682 

Kurskod: RA3416

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT