Utbildning

UTBILDNING

Psykologos anordnar utbildningar/kurser och föreläsningar för företag, privatpersoner, behandlingspersonal, psykologer och den intresserade allmänheten. Nedan följer en förteckning över olika utbildningar och föreläsningar som ges till företag och offentlig verksamhet, psykologer under specialistutbildning och allmänheten.

 

För företag och offentlig verksamhet

Vägra stressa! – En föreläsning om stresshantering. Denna föreläsning anlägger ett humanistiskt och psykologiskt perspektiv på stress och stresshantering. Vilka är de typiska tankar, känslor och beteenden vi erfar och uppvisar då vi stressar? Vilka myter måste avlivas och vad har Karl Marx´alienationsbegrepp, Sigmund Freuds teori om överjaget, Zlatans och GWs stressnivå med saken att göra? Och framförallt, vad kan jag som individ göra för att förebygga och hantera stress? Detta är exempel på några av de frågor som denna populära föreläsning behandlar.

Hemligheten bakom lycka, framgång och psykoterapi. Vad har börsen gemensamt med samtliga psykoterapeutiska metoder (från Freuds psykoanalys till Skinners beteendeterapi) och antik filosofi? Vad säger filosofi och psykologi om lycka och vägen till framgång? Detta är en lättsam föreläsning som varvar viktiga teman med forskning, teori och vardagliga exempel. Funkar utmärkt som inspirationsföreläsning vid kick-off, tema- och/eller konferensdagar och liknande.

Vad är bra ledarskap? En ledarskapsutbildning med fokus på hur du som ledare kan hantera konflikter, kommunikationssvårigheter och utmanande personalfrågor. Utbildningen går igenom avgörande faktorer för att kunna utöva ett hälsofrämjande ledarskap, hantera och förebygga stress, jobba med grupprocesser o.s.v. Vi diskuterar aktuella teorier och forskning kring vad som utgör ett bra och sunt ledarskap.

Utbildning i organisatorisk och social  arbetsmiljö. Utbildningen tar sin utgångspunkt i arbetsmiljöverkets senaste föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och klargör arbetsgivarens ansvar kring kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstid. Hur jobbar vi systematiskt och förebyggande för att få en god organisatorisk och social arbetsmiljö? Utbildningen går igenom grunderna i stresshantering, konflikthantering, krishantering, kommunikation, grupputveckling, samtalsmetodik och ledarskap. Målgruppen är främst chefer, skyddsombud och fackliga ombud.

Utbildning i krisstöd. Utbildningen ger kunskap om olika krisreaktioner och vad som är centralt vid krisstöd.

Samtliga utbildningar/föreläsningar skräddarsys efter behov. Är ni intresserade av någon utbildning eller har frågor så kontakta oss.

Här kan ni se några exempel på tjänster och priser.

Specialistkurser för psykologer

Sedan hösten 2019 så arrangerar Psykologos i samarbete SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi) Utbildning i Existentiell vägledning och terapi för psykologer (motsvarande 30 hp). Utbildningen är uppdelade i fyra delkurser varav samtliga är ackrediterade som specialistkurser av psykologförbundet och kan ingå i psykologers specialistutbildning. För mer info och anmälan läs här.

Tidigare specialistkurser

Hösten 2015 anordnade vi  specialistkursen Kurs i den psykologiska behandlingens historia

Offentliga föreläsningar

Vi har planer på att arrangera en offentlig föreläsningsserie hösten 2021 och går ut med info när det är bestämt.

I oktober 2015 arrangerade Psykologos ett panelsamtal om den slovenske filosofen och psykoanalytikern Slavoj Žižeks förhållande till teologi och psykoanalys mellan psykoanalytikern Peter Jansson och professor i tros- och livsvetenskap Ola Sigurdson.

Samtalet filmades, och kan ses här.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT