Žižek

Žižek, teologi och psykoanalys.

Ett samtal med Peter Jansson och Ola Sigurdson

I oktober 2015 anordnade Psykologos ett panelsamtal i Folkets hus i Göteborg med psykoanalytikern Peter Jansson och professor i tros- och livsvetenskap Ola Sigurdson. Samtalet kretsade kring Slavoj Žižeks verk; på vilka sätt Žižek förhåller sig till samtidens teologiska och psykoanalytiska fält, och på vilka sätt respektive fält förhåller sig till Žižek.

Samtalet modererades av Markus Palmgren och Ann Haglind.