Žižek

Žižek, teologi och psykoanalys.

Ett samtal med Peter Jansson och Ola Sigurdson

I oktober 2015 anordnade Psykologos ett panelsamtal i Folkets hus i Göteborg med psykoanalytikern Peter Jansson och professor i tros- och livsvetenskap Ola Sigurdson. Samtalet kretsade kring Slavoj Žižeks verk; på vilka sätt Žižek förhåller sig till samtidens teologiska och psykoanalytiska fält, och på vilka sätt respektive fält förhåller sig till Žižek.

Samtalet modererades av Markus Palmgren och Ann Haglind.

Läs mer om oss, våra utbildningar eller kontakta oss om du har frågor.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT