Våra priser

 

mottagning

Betalning, priser och avbokningar/uteblivna besök.

Vad gäller?

Betalning
Psykologbesök betalas mot faktura i efterhand. Betalningen sker till Bg 213-0409, och vi är tacksamma om fakturanummer anges vid betalning.

Priser
Priserna skiljer sig beroende på inkomstsituation samt dagtid resp. kvälls- och helgtid. Som kvällstid räknas efter kl 17. För individsamtal (45 min) gäller:

Arbetande: dagtid 775 kr

Student, pensionär, arbetssökande, sjukskriven: dagtid 675 kr

Kväll och helg: 875 kr (rabatterat pris gäller endast dagtid).

Företag och försäkringsbolag betalar 975kr för individsamtal

Parsamtal/familjerådgivning, 75 min, dag: 1400kr, kväll/helg 1600kr. Möjlighet finns att välja inledande ”paket” om fyra besök (två parsamtal + två individuella besök) för 5100kr .

Chefshandledning, 60 min, 1100kr (exkl. moms)

Avbokningar och uteblivna besök
För besök som avbokas senare än ett dygn innan bokad besökstid (oavsett orsak) debiteras fullt pris. Detsamma gäller uteblivna besök.

För tidsbokning och frågor kontakta oss på psykologos@psykologos.se (e-post) eller ring 031-380 23 33.


Obetalda fakturor
När en faktura är försenad med 10 dagar utgår en påminnelse med en påminnelseavgift på 45 kr. Efter ytterligare 10 dagar utgår en andra påminnelse och efter totalt 30 dagar utgår en tredje och sista påminnelse. Om fakturan inte är betald 30 dagar efter sista betalningsdatum så bokas det inte in fler tider förrän betalning inkommit.