Våra tjänster och priser

VÅRA TJÄNSTER OCH PRISER


PSYKOLOGSAMTAL / PSYKOTERAPI

Individuella samtal (psykoterapi/psykologsamtal), 45 minuter: 975 kr Läs om psykologsamtal

Individuella samtal, rabatt (sjukskriven, arbetssökande, student, pensionär): 830 kr (gäller dagtid vid heltidsstudier, sjukskrivning på heltid…)

Individuella samtal, kväll (från kl 17) och helg: 1150 kr

Försäkringsbolag och företag (samtalsstöd): 1 450 kr

Konsultation/rådgivning, 45 min: 975 kr (exkl. moms)

Parterapi, 75 min: 1 750 kr Läs om parterapi

Parterapi, kväll (från 17.00) och helg: 2 175 kr 

Introduktionspaket (2 individuella samtal, 2 parsamtal samt 1 timmes förberedande bedömningsarbete): 10 % rabatt på samtliga samtal  

Föräldrastöd/Familjerådgivning, 75 min: 1 750 kr

Föräldrastöd/Familjerådgivning, kväll/helg: 2 175 kr

Alla ovanstående samtalstjänster kan också ges via videolänk eller telefon till samma pris.

Avbokningar, uteblivna besök och förfallna obetalda fakturor
För besök som avbokas/ombokas senare än 24 tim innan bokad besökstid (oavsett orsak) debiteras fullt pris. Detsamma gäller uteblivna besök. Ombokningar (med större framförhållning) undanbedes i möjligaste mån.  

Vid förfallen obetald faktura bokas inga fler tider förrän betalning inkommer. Förfallna obetalda fakturor hanteras av Fortnox Finans.


HANDLEDNING

Psykologos erbjuder process- och ärendehandledning, såväl enskilt som i grupp. Pris avgörs av uppdragets omfång och karaktär.


FÖRELÄSNINGAR OCH UTBILDNINGAR

Vägra stressa! – En föreläsning om stresshantering

Hemligheten bakom lycka, framgång och psykoterapi – En inspirationsföreläsning utifrån psykologisk vetenskap

Vad är bra ledarskap? – En ledarskapsutbildning med fokus på hur du som ledare kan hantera konflikter, kommunikationssvårigheter och utmanande personalfrågor 

Läs mer om Föreläsningar och utbildning


TJÄNSTER RIKTADE TILL FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Samtalsstöd/personalstöd, (45 min): 1 450 kr. Omfattar, vid behov, återkoppling till chef/HR, trepartssamtal, samverkan med HR, osv.

Chefshandledning (60 min): 1 550 kr (exkl. moms)

Stresshantering i grupp. Pris efter omfång på uppdraget.

Konflikthantering. Pris efter omfång på uppdraget.

Grupputveckling. Pris efter omfång på uppdraget.

Arbetsmiljökartläggning. Pris efter omfång på uppdraget.

Krishantering/krisstöd. Pris efter omfång på uppdraget.

Läs mer om vad vi erbjuder Företag och offentlig verksamhet


För tidsbokning och frågor kontakta oss på psykologos@psykologos.se (e-post) eller ring 0762 281682.

Betalning
Tjänsterna betalas mot faktura i efterhand (20 dagars betalningstid), i allmänhet i slutet av varje månad. Betalningen sker till Bg 213-0409. Kontrollera gärna din skräppostmapp om du inte erhållit din faktura som förväntat.

Obetalda fakturor
När en faktura är försenad med 10 dagar utgår en påminnelse och fakturahanteringen övertas därmed av Fortnox Finans. 

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT