Camilla Larsson

Camilla Larsson, leg. psykolog

Jag tog examen från Göteborgs universitet 2014 och har erfarenhet från primärvård, psykiatri och företagshälsovård. Jag har hittills arbetat med såväl individer som grupper och organisationer, i första hand med inriktning mot vuxna. De senaste åren har jag även fördjupat mig särskilt inom åldrandets psykologi.

Jag är utbildad inom psykodynamisk terapi (PDT), korttidsdynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) samt existentiell psykoterapi (pågående utbildning sedan 2019). Jag har även ett stort intresse för existensfilosofi och psykoanalys och fördjupar mig kontinuerligt och på olika sätt inom dessa områden.

På det organisatoriska området har jag ägnat mig åt frågor kring organisationskultur, ledarskap och arbetsmiljö i form av exempelvis psykosocial arbetsmiljökartläggning, föreläsningar samt utbildningar i stressrelaterad ohälsa.

På Psykologos arbetar jag för närvarande med individualterapier och med parterapi. Vid första besöket försöker jag få en bild av vem du är och vilka områden och frågor du önskar få hjälp med. Vi kommer därefter gemensamt överens om hur vi skulle kunna gå vidare utifrån dina behov och förutsättningar. Viktigast för mig i mitt arbete är att med stor respekt och lyhördhet inför varje människas unika situation och livshistoria stötta en utveckling som går i riktning mot mål och önskningar.

Jag tar emot besök på Postgatan 8, i närheten av Kronhusbodarna. OBS! Denna lokal är kulturminnesmärkt och därför ej tillgänglighetsanpassad. Vid behov kan besök i stället bokas på Kungsgatan 32.

  • Varmt välkommen att boka en tid!
  • I speak English!
  • Je parle francais!

camilla.larsson@psykologos.se

OBS! Frågeformuläret nedan går till mottagningen. Ange om du söker/önskar en specifik psykolog/psykoterapeut. Ange också om du söker parterapi eller individualterapi.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT