Camilla Larsson

Camilla Larsson, leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Jag har erfarenhet från bland annat primärvård, forskning och företagshälsovård och har arbetat med individer, grupper och organisationsutveckling. Jag är utbildad i psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), internetbaserad psykologisk behandling samt har erfarenhet av Acceptance and Comittment Therapy (ACT). Jag har också ett intresse för psykoanalys och fördjupar mig på olika sätt inom detta område. På det organisatoriska området har jag arbetat med frågor kring organisationskultur och har erfarenhet av organisationsutveckling i form av exempelvis föreläsningar och utbildningar i bl.a. stressrelaterad ohälsa. 

På Psykologos arbetar jag med individualterapier och parterapi. Vid det första besöket försöker jag att få en bild av vem du är och vilka områden och frågor du önskar att få hjälp med. Den psykologiska behandlingen kan därefter se ut på många olika sätt och jag anpassar alltid terapin efter klientens behov och förutsättningar. Viktigast för mig i mitt arbete är att med stor respekt för varje människas unika situation och livshistoria stötta en utveckling som går i riktning mot mål och önskningar.Jag tar även emot besök på engelska och franska.

Kontakta mig direkt:camilla.larsson@psykologos.se