Anna C. Rédei

Anna C. Rédei, Leg. psykoterapeut

Som psykoterapeut utgår jag från en helhetssyn på människan och hennes individuella och existentiella dilemman. Jag har breda intressen och erfarenheter som omfattar humanistiska ämnen såsom semiotik, historia, litteratur och filosofi å ena sidan och psykoterapi och psykologi å den andra sidan. I korthet kan sägas att jag alltid varit djupt engagerad i frågan om vad det är att vara människa och på vilket sätt människan uttrycker sina livserfarenheter.

Anna är också auktoriserad existentiell psykoterapeut och docent i kognitiv semiotik.

Mail: anna.redei@psykologos.se

OBS! Frågeformuläret nedan går till mottagningen. Meddela om du söker en specifik psykolog/psykoterapeut, om du söker individual- eller parterapi samt vilka tider du kan/inte kan.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT