Malin Sandén

Malin Sandén, leg. psykolog

Psykologos samarbetar med Malin Sandén som sitter vid oss på Kungsgatan 32.

Jag har arbetat som psykolog sedan 2004 och har erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatri och företagshälsovård. Vid sidan av mitt arbete är jag i slutfasen av en vidareutbildning till psykoterapeut vid Göteborgs universitet.

Jag arbetar främst med individualterapier utifrån en psykodynamisk grund. I en psykoterapi finns möjlighet att arbeta med det som är problematiskt och smärtsamt för dig genom att vi tillsammans talar om och därigenom skapar förståelse kring din livssituation. Ingången i en psykoterapi kan vara en livskris, en känsla av att ha kört fast, nedstämdhet, oro, stress, konflikter, relationssvårigheter, sorg, stora livsförändringar eller en önskan om att tala om rädslor, längtan, ambivalens, försoning, gränser, döden, ensamhet, ofrihet, val som måste göras – allt detta som hör livet till.

Den övergripande målsättningen med det psykoterapeutiska arbetet är att du skall få en fördjupad förståelse för dig själv, din historia och dina existentiella förutsättningar för att vara bättre rustad att möta svårigheter, orientera dig framåt och göra ansvarfulla val och förändringar i livet som känns meningsfulla och sanna.

OBS! Frågeformuläret nedan går till mottagningen. Ange om du söker/önskar en specifik psykolog/psykoterapeut. Ange också om du söker parterapi eller individualterapi.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT