Ida Hallgren

Ida Hallgren leg. psykolog

Psykologos samarbetar med Ida Hallgren som erbjuder videosamtal.

Jag tog examen från psykologprogrammet i Göteborg 2009 och har utbildningsbakgrund i både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Efter examen arbetade jag på ett behandlingshem för personer med ätstörningar i Tucson, Arizona. Här träffade jag personer som ofta hade varit sjuka i flera decennier och många gånger hade svåra trauman med sig i ryggsäcken. I teamet arbetade vi intensivt med KBT kring måltider och ätstörningsbeteenden men också med terapiprocessgrupper, dramagrupp med gestaltterapeut, med dans- och rörelseterapi, basal kroppskännedom, hästassisterad terapi och vildmarksterapi. Härifrån fick jag med mig ett holistiskt tänkande och kan inte idag säga att jag i samtal arbetar efter enbart en metod eller ett perspektiv.

Tillbaka i Sverige 2011 började jag som doktorand på forskarutbildning i praktisk filosofi och gjorde sedan min PTP för svensk psykologlegitimation på ätstörningsmottagningen i Borås. 2019 började jag som psykolog på vårdcentralen Närhälsan Svenljunga där jag haft möjlighet att leda existentiella samtalsgrupper. Parallellt med detta har jag sedan 2014 arbetat med filosofisk vägledning som filosofisk praktiker. Från och med sommaren 2021 tar jag även emot psykologsamtal som privatpraktiserande/genom Psykologos och arbetar t.ex. med traumabehandling, självkänsla, självkännedom, livskriser, förlorad livslust, dödsångest, livsångest och hälsoångest, ”ortorexi” och hetsätning. Känsloreglering blir ett inslag i alla terapier. Jag arbetar alltid utifrån ett individspassat helhetstänkande som ser till betydelsen av sociala omständigheter och är grundat i medvetenhet om människans existentiella grundvillkor på den här planeten. Jag är van att arbeta med videosamtal från många års erfarenhet av filosofisamtal online och från psykologarbete via Närhälsan Online.

OBS! För närvarande har jag endast tider för videosamtal.

För den som så önskar erbjuder jag även längre samtal än de vanliga 45-minuterssamtalen.

Välkommen att höra av dig!

/Ida

Psykologexamen

Filosofie Kandidatexamen i Praktisk Filosofi

Filosofie Kandidatexamen i Kognitionsvetenskap

Ordförande i sekulära samfundet Empty Space Temple

Praktiserande medlem i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis

OBS! Frågeformuläret nedan går till mottagningen. Ange om du söker/önskar en specifik psykolog/psykoterapeut. Ange också om du söker parterapi eller individualterapi.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT