Ida Hallgren

Ida Hallgren leg. psykolog

Psykologos samarbetar med Ida Hallgren som erbjuder videosamtal.

Individuella terapier och existentiella samtalsgrupper.

Jag tog examen från psykologprogrammet i Göteborg 2009 och har utbildningsbakgrund i både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Efter examen arbetade jag på ett behandlingshem för personer med ätstörningar i Tucson, Arizona. Här träffade jag personer som ofta hade varit sjuka i flera decennier och många gånger hade svåra trauman med sig i ryggsäcken. I teamet arbetade vi intensivt med KBT kring måltider men också med terapiprocessgrupper, dramagrupp med gestaltterapeut, traumabearbetning, med dans- och rörelseterapi, basal kroppskännedom, hästassisterad terapi och vildmarksterapi. Härifrån fick jag med mig ett holistiskt tänkande och kan inte idag säga att jag i samtal arbetar efter enbart en metod eller ett perspektiv.

Tillbaka i Sverige 2011 började jag som doktorand på forskarutbildning i praktisk filosofi och gjorde sedan min PTP för svensk psykologlegitimation på ätstörningsmottagningen i Borås. 2019 började jag som psykolog på vårdcentralen Närhälsan Svenljunga där jag hade möjlighet att leda existentiella samtalsgrupper. Parallellt med detta har jag sedan 2014 arbetat med filosofisk vägledning som filosofisk praktiker. Från och med sommaren 2021 tar jag även emot psykologsamtal som privatpraktiserande och arbetar t.ex. med traumabehandling, självkänsla, självkännedom, livskriser, förlorad livslust, dödsångest, livsångest och hälsoångest, ”ortorexi” och hetsätning. Känsloreglering blir ett inslag i alla terapier, men ett mer grundläggande arbete går ut på att förstå egna känslomässiga tankemönster. Jag arbetar alltid utifrån ett individspassat helhetstänkande som ser till betydelsen av både personliga erfarenheter och sociala omständigheter, samt är grundat i medvetenhet om människans existentiella grundvillkor på den här planeten.

Jag är van att arbeta med videosamtal från många års erfarenhet av filosofisamtal online och från psykologarbete via Närhälsan Online.

OBS! För närvarande har jag endast tider för videosamtal.

Jag arbetar med 60-minuterssamtal.

Jag erbjuder även existentiella samtalsgrupper online parallellt med individuell terapi. Dessa grupper ger möjlighet till både igenkänning och till att få höra fler perspektiv på allmänmänskliga existentiella teman.

Välkommen att höra av dig!

/Ida

Psykologexamen

Filosofie Kandidatexamen i Kognitionsvetenskap

Doktorand i Praktisk Filosofi

Praktiserande medlem i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis

OBS! Frågeformuläret nedan går till mottagningen. Ange om du söker/önskar en specifik psykolog/psykoterapeut. Ange också om du söker parterapi eller individualterapi.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT