Psykologsamtal: Priser och tidsbokning

 

mottagning

 

Betalning, priser och avbokningar/uteblivna besök.

Vad gäller?

 

Betalning

Psykologbesök betalas mot faktura i efterhand. Betalningen sker till Bg 213-0409, och vi är tacksamma om fakturanummer anges vid betalning.

 

Priser

Priserna skiljer sig beroende på inkomstsituation samt dagtid resp. kvälls- och helgtid. Som kvällstid räknas efter kl 17. För individsamtal (45 min) gäller:

Arbetande: dagtid 750 kr – kväll/helg 850 kr

Student, pensionär, arbetssökande, sjukskriven: dagtid 650 kr – kväll/helg 700 kr

Företag och försäkringsbolag betalar 950kr för individsamtal

 

Parsamtal/familjerådgivning, 75 min, dag: 1300kr, kväll/helg 1500kr. Möjlighet finns att välja inledande ”paket” om fyra besök (två parsamtal + två individuella besök) för 4700kr (kväll/helg 5500kr).

Chefshandledning, 60 min, 1100kr (exkl. moms)

 

Avbokningar och uteblivna besök

För besök som avbokas senare än ett dygn innan bokad besökstid (oavsett orsak) debiteras fullt pris. Detsamma gäller uteblivna besök.

 

För tidsbokning och frågor kontakta oss på psykologos@psykologos.se (e-post) eller ring 031-380 23 33.