Specialistkurs för psykologer: Det existentiella samtalet

Vi har glädjen att meddela att vår specialistkurs för psykologer, Det existentiella samtalet (motsvarande 7,5 hp), har blivit reackrediterad av Psykologförbundet. Den kommer att starta i april 2021, och ges i två tvådagarsblock: 15-16/4 och 10-11/5.

Det existentiella samtalet kan betraktas som en introduktionskurs till existentiell psykoterapi. Den existentiella psykoterapin berör grundläggande mänskliga livsvillkor som t ex död, ensamhet, frihet och meningsfullhet. Den tar sin utgångspunkt i existensfilosofin (med filosofer som Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, de Beauvoir m fl), som behandlar hur man kan leva ett meningsfullt och värdigt liv med de begränsningar och det lidande som tillhör tillvarons förutsättningar. 

Den existentiella psykoterapin kan till stor del beskrivas som ett förhållningssätt där förståelsen för den unika individens livsvärld står i fokus. Detta förhållningssätt präglas i grunden av en öppenhet och ödmjukhet inför det mänskliga livet komplexitet och kan med fördel användas som komplement till andra psykoterapimetoder och kan vara ett berikande perspektiv för psykologers yrkesområde i stort. 

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där man arbetar med såväl kurslitteraturen  som egna erfarenheter av t ex död, sorg, kris, separation, etc. Syftet är att kursdeltagarna ska få en fördjupad kunskap om det existentiella perspektivet och grundläggande förutsättningar för dess tillämpning vid olika samtalsinsatser. 

Kursen arrangeras av Psykologos i samarbete med SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi), är ackrediterad både som breddkurs, fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi och kan i vissa fall tillgodoräknas som fördjupningskurs även inom andra inriktningar. 

Kursen kan läsas fristående eller som en del av Utbildning i Existentiell vägledning och terapi för psykologer (motsvarande 30 hp). Här kan du läsa mer om Det existentiella samtalet.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT