Elias Österlund

Elias Österlund, leg psykolog

Jag har min främsta erfarenhet inom primärvården där jag framför allt arbetat med ungdomar och vuxna. Genom detta arbete har jag också blivit van vid att möta personer med olika kulturell bakgrund. På psykologos tar jag emot både individer och par. Jag är utbildad inom flera olika terapeutiska metoder såsom KBT, PDT och existentiell terapi och föredrar att arbeta eklektiskt, där behandlingen anpassas efter klientens önskemål och behov, snarare än utifrån en särskild terapiinriktning. Jag är bekväm med att arbeta utforskande och reflekterande såväl som målinriktat och med problemlösande. Jag erbjuder samtal både på plats och digitalt, på svenska eller engelska.

mail: elias.osterlund@psykologos.se

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT