Bra att tänka på när man går hos psykolog

 

Samtalets speciella karaktär

Ett psykologsamtal är ett professionellt samtal om psykologiska frågor och skiljer sig från ett vanligt vardagssamtal. Syftet är inte att det ska vara trevligt. Det handlar inte om att visa sig från sin bästa sida och det är inte heller ett samtal mellan två lika parter som följer sociala regler där ordet ska delas lika och fokus vara på bägge. Inte heller är det ett mål att psykologsamtalet ska vara otrevligt men ordet är helt och hållet klientens och fokus är hur klientens liv ska bli bättre. Syftet är att få ökad självkännedom, att kunna se sitt liv ur fler perspektiv och därmed få tillgång till fler valmöjligheter. Målet är att åstadkomma djupgående och varaktiga förändringar som leder till markant förbättrad livskvalitet i ett långsiktigt perspektiv. Medlet är att klienten pratar om sitt liv, eller mer exakt, de svårigheter eller utmaningar denne stött på och önskar psykologens hjälp med. Psykologen lyssnar, frågar, ifrågasätter och tolkar. Allt för att förstå och förändra klientens beteende, tankar och känslor.

Scenen är klientens. Psykologen är expert på psykologi och vet hur ett psykologsamtal ska vara. Men klienten har ett stort ansvar i att driva samtalet och processen framåt. Det är bara klienten som vet hur dennes liv är och vad är önskvärt att förändra. Klienten bestämmer vad som ska pratas om och vad målet är. En process där psykologen formulerar mål och styr samtalen i stor utsträckning blir sällan bra. Däremot vet psykolgennågot om hur man når mål.

 

Förväntningar och mål

Viktigt att prata om. Viktigt med realistiska förväntningar och mål

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT