Carolin Wood

image

Carolin Wood, leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Oslos universitet och Köpenhamns universitet. Jag arbetade tidigare inom primärvård och företagshälsovård i Norge. Där kom jag i kontakt med de flesta problemställningar och jobbade med både individ och grupp. Jag ansvarade även för internutbildning i terapimetoden Acceptance and Comittment Therapy (ACT) och föreläste om stress, kris och trauma. Min formella psykoterapeutiska utbildning är inom kognitiv beteendeterapi (KBT) men jag har med tiden även fördjupat mig i ACT och psykodynamisk terapi. Det centrala med psykologisk behandling är för mig att öppna upp för nya perspektiv och därigenom hjälpa klienter att få distans till egna tankar och känslor som hämmar dem från att leva det liv de önskar. Psykologsamtal kan leda till att en människa försonas med det som varit, accepterar framtidens ovisshet och lyckas, utifrån de resurser och begränsningar som finns, leva sitt liv så fullt ut som möjligt. Jag har även en fil.kand. i pedagogik.

Kontakt: carolin.wood@psykologos.se

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT