Follad Yarollahi

Follad Yarollahi, leg psykolog

Jag påbörjade min akademiska utbildning till psykolog i Storbritannien. Där läste jag en kandidatexamen (tre år) i psykologi på Universitetet i Leicester. Därefter fortsatte jag mina studier i Sverige och fick min psykologexamen från Örebro Universitet i början av 2011. Jag erhöll min legitimation som psykolog från Socialstyrelsen 2012 efter ett års praktisk tjänstgöring. Idag arbetar jag i egen regi med främst behandling, vägledning, rådgivning, konsultation, bedömning och handledning med Göteborg som främsta verksamhetsort.

Jag utgår alltid utifrån det som presenteras i varje enskilt fall och anpassar mitt arbetssätt därefter. Jag har under mina år som praktiserande psykolog utvecklat ett livligt bildspråk som jag flitigt använder mig av i samtalet. Det kan handla om metaforer, liknelser och symbolik. Jag har funnit att en bra metafor eller liknelse på ett effektivt sätt tydliggör en till synes snårig och komplicerad situaion.