Follad Yarollahi

Follad Yarollahi, leg psykolog

Psykologos samarbetar med Follad Yarollahi som sitter på Postgatan.

Jag påbörjade min akademiska utbildning till psykolog i Storbritannien. Där läste jag en kandidatexamen (tre år) i psykologi på Universitetet i Leicester. Därefter fortsatte jag mina studier i Sverige och fick min psykologexamen från Örebro Universitet i början av 2011. Jag erhöll min legitimation som psykolog från Socialstyrelsen 2012 efter ett års praktisk tjänstgöring. Idag arbetar jag i egen regi med främst behandling, vägledning, rådgivning, konsultation, bedömning och handledning med Göteborg som främsta verksamhetsort.

Jag utgår alltid utifrån det som presenteras i varje enskilt fall och anpassar mitt arbetssätt därefter. Jag har under mina år som praktiserande psykolog utvecklat ett livligt bildspråk som jag flitigt använder mig av i samtalet. Det kan handla om metaforer, liknelser och symbolik. Jag har funnit att en bra metafor eller liknelse på ett effektivt sätt tydliggör en till synes snårig och komplicerad situaion.

OBS! Frågeformuläret nedan går till mottagningen. Ange om du söker/önskar en specifik psykolog/psykoterapeut. Ange också om du söker parterapi eller individualterapi.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT