Tjänster

entrel

Tjänster

Psykologos erbjuder en mängd psykologtjänster till företag och vårdpersonal.

Till företag kan vi erbjuda allt från psykologisk behandling för individ eller grupp, till handledning, rådgivning, konflikthantering,  ledarskaps- och organisationsutveckling. Vi kan hålla kurs och utbildning kring stresshantering, utbrändhet/utmattning, depression och ångest. Kontakta oss för frågor och diskussion kring pris och upplägg.

För vårdpersonal (behandlingshem och andra vårdenheter) erbjuder vi handledning på individ- och gruppnivå.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT