Fråga om skillnad mellan psykoterapi och psykologisk behandling

Fråga

Hej.

Jag undrar vad det är för skillnad på psykoterapi och psykologisk behandling?

Mvh

MB

Svar

Hej mb och tack för din fråga!

Vi menar att det finns lite olika sätt att tänka kring detta. Ett kort och enkelt svar skulle vara att det är två begrepp som åsyftar samma praktik. Helt enkelt synonymer. Psykoterapi kommer från grekiska och betyder behandling av själen. Det myntades på 1880-talet av Hippolyte Bernheim och betecknade då en samtalsmetodik som var en vidareutveckling av hypnos. Hypnosen var också föregångare till Sigmund Freuds psykoanalys. Begreppet kan ses som ett paraplybegrepp för skilda behandlingar såsom psykofarmaka och kroppsterapier, men vanligen är det samtalsterapier som psykodynamisk terapi eller kognitivbeteendeterapi man tänker på. Om du läser till psykoterapeut vid GU så är det samtalsterapier (pst o kbt) man studerar. Psykologisk behandling är ett begrepp som vunnit terräng på senare tid. Här finns också en yrkespolitisk dimension. Det är nämligen så att flera olika yrkesgrupper kan vidareutbilda sig till psykoterapeuter och således syssla med psykoterapi och för att särskilja psykologer, som har betydligt mer utbildning inom psykologiämnet, så har svenska psykolog förbundet, lyft fram psykologisk behandling som det psykologer gör. Begreppet psykologisk behandling är alltså mer knutet till psykologyrket ( den behandling som utförs av legitimerad psykolog). På psykologiguiden skriver man att psykoterapi är en form av psykologisk behandling men vi undrar om man inte lika gärna kunde påstå det motsatta: att psykologisk behandling är en underkategori till psykoterapi. Allts en psykoterapeutisk behandling som utförs av en psykolog och har stöd av psykologisk vetenskap. Det råder alltså viss oklarhet som det ofta gör med väldigt visa begrepp. Säkerligen används dessa begrepp på olika sätt av olika personer i olika sammanhang vilket vi försökt visa. När vi på Psykologos använder dessa begrepp använder vi dem synonymt och avser ringa in den samtalsteknik där man uppmärksammar tankar, känslor och beteenden som försvårar livet och jobbar med att förändra dessa. För oss är både psykoanalys och kbt exempel på praktiker som man med rätta kan benämna både som psykoterapien eller psykologiska behandlingar.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT