Hannes Norblad

Hannes Norblad, leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog utbildad vid Göteborgs Universitet. Min utgångspunkt är huvudsakligen dynamiska och psykoanalytiska perspektiv på psykologin men jag har även utbildning i KBT. På Psykologos arbetar jag med individualterapier med vuxna men jag är också verksam inom specialistpsykiatrin där jag träffar klienter med svårare psykiatrisk problematik. Jag delar Psykologos värdegrund och strävan att inte låsa sig vid en enskild teori eller förklaringsmodell när det gäller mänskligt lidande.

Jag tror att de flesta av oss under olika perioder i livet kan behöva hjälp med att etablera djupare och mer meningsfulla relationer – detta kan gälla till exempel relationen till en partner, till ett barn, en sysselsättning eller livsåskådning. Min inställning är att psykoterapi handlar just om att upptäcka, belysa och utmana de ofta smärtsamma processer som kan stå i vägen för ett sådant deltagande.

 

Hör gärna av dig för att boka ett första orienterande samtal, där vi tar reda på om jag kan hjälpa till med det du vill ha hjälp med!

 

Kontakt: hannes.norblad@psykologos.se

Visa sida

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT