Vård- och behandlingspersonal

entrel

Vård- och behandlingspersonal

Psykologos erbjuder handledning, föreläsningar och konflikthantering till vård- och behandlingspersonal på privata och offentliga vård- och omsorgsinrättningar. Handledningen kan ges antingen enskilt eller i grupp. Våra medarbetare har erfarenhet av att handleda såväl psykologer som annan vård- och behandlingspersonal. Kontakta oss för mer information.

PSYKOLOGOS AB

Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

0762281682

psykologos@psykologos.se

KONTAKT